Werkwoord vervoegen

Typ een werkwoord in één van de talen NL, DE, EN, ES of FR.

Vervoeg

EN: to slip    Vertaal    Voorbeelden    Synoniemen
Gerund
slipping

Present simple (ott)
I slip
you slip
he slips
we slip
you slip
they slip

Present perfect (vtt)
I have slipped
you have slipped
he has slipped
we have slipped
you have slipped
they have slipped

Past Simple (ovt)
I slipped
you slipped
he slipped
we slipped
you slipped
they slipped

Past perfect (vvt)
I had slipped
you had slipped
he had slipped
we had slipped
you had slipped
they had slipped

Present future (ottt)
I will slip
you will slip
he will slip
we will slip
you will slip
they will slip

Present future perfect (vttt)
I will have slipped
you will have slipped
he will have slipped
we will have slipped
you will have slipped
they will have slipped

Past future (ovtt)
I would slip
you would slip
he would slip
we would slip
you would slip
they would slip

Past future perfect (vvtt)
I would have slipped
you would have slipped
he would have slipped
we would have slipped
you would have slipped
they would have slipped


Voorbeelden

 1. When purchasing your items, the sales assistant will give you an export sales slip
  Bij het afrekenen vraag je om een vrijstellingsbewijs dat je door de douane laat valideren
 2. This former feminist bookshop has stayed true to its roots with a menu slipped into a book!
  Deze oude feministische boekhandel heeft zijn bibliofiele aard voortgezet tot in de kaart: die zit namelijk in een boek verstopt
 3. The banks, however, are teeming with rare butterflies, swans and the odd slippery otter – his coat shining in the sun
  Op de oevers echter wemelt het van zeldzame vlinders, zwanen en nu en dan een gladde otter – met zijn vacht schitterend in de zon
 4. l'm gonna slip.
  lk glij uit.
 5. He slipped and broke his neck. He died instantly.
  Hij gleed uit en brak zijn nek. . . hij was op slag dood.
 6. Sorry, my hand slipped.
  Sorry, mijn hand gleed weg.
 7. A big front-page splash on the wedding will help his slipping box office.
  Het huwelijk als voorpaginanieuws doet het dalende aantal bezoekers goed.
 8. Even if you hadn't slipped a little, they still wouldn't take the chance.
  Zelfs al was je wat braver geweest, hadden ze je nog ontslagen.
 9. Now, Cuddles, Mr. Niles isn't slipping me a case of scotch.
  Meneer Niles zal me niet stiekem 'n doos whisky geven.
 10. That's why he slipped.
  Daarom ging het mis met hem.

Werkwoorden A tot (en met) Z

Nederlandse werkwoorden


Duitse werkwoorden


Engelse werkwoorden


Franse werkwoorden


Spaanse werkwoorden