Werkwoord vervoegen

Typ een werkwoord in één van de talen NL, DE, EN, ES of FR.

Vervoeg

EN: to period    Vertaal    Voorbeelden    Synoniemen
Gerund
perioding

Present simple (ott)
I period
you period
he periods
we period
you period
they period

Present perfect (vtt)
I have perioded
you have perioded
he has perioded
we have perioded
you have perioded
they have perioded

Past Simple (ovt)
I perioded
you perioded
he perioded
we perioded
you perioded
they perioded

Past perfect (vvt)
I had perioded
you had perioded
he had perioded
we had perioded
you had perioded
they had perioded

Present future (ottt)
I will period
you will period
he will period
we will period
you will period
they will period

Present future perfect (vttt)
I will have perioded
you will have perioded
he will have perioded
we will have perioded
you will have perioded
they will have perioded

Past future (ovtt)
I would period
you would period
he would period
we would period
you would period
they would period

Past future perfect (vvtt)
I would have perioded
you would have perioded
he would have perioded
we would have perioded
you would have perioded
they would have perioded


Voorbeelden

 1. In the Keukenhof company everything is directed at making the park magnificent for the two months of the open period
  In het bedrijf Keukenhof is alles erop gericht om het park in de twee maanden van de openstelling te laten schitteren
 2. Sitting in the same position for long periods can make travelers more susceptible to blood clots developing in a vein
  Reizigers die langdurig in dezelfde houding zitten, zijn vatbaar voor het ontstaan van bloedproppen in een ader
 3. Ireland was struck by the Great Famine caused by a potato blight that struck crops over a four-year period from 1845-49
  Ierland werd getroffen door de Grote Hongersnood, veroorzaakt door een aardappelziekte die van 1845 tot 1849 de oogsten vernietigde
 4. After this period we can no longer accept a report for processing
  Na deze termijn wordt uw melding niet meer in behandeling genomen
 5. The attic rooms are now empty but they still exude the atmosphere of the hiding period
  Op de nu lege zolder hangt nog steeds de beklemmende sfeer van de onderduik
 6. Others, such as Bratislava (German: Pressburg), were originally settled during the Habsburg period and were primarily German at that time
  Anderen, zoals Bratislava (duits: Pressburg), waren oorspronkelijk gevestigd tijdens de Habsburg periode en waren hoofdzakelijk duits in die tijd
 7. During the period, the city underwent two massive urban expansions
  In die periode onderging de stad twee reusachtige stadsuitbreidingen
 8. a period of decline and increasing poverty follows
  Een periode van terugval en armoede treedt in
 9. That new period of prosperity is reflected in the construction of monumental, architectural masterpieces
  Die nieuwe periode van voorspoed komt tot uitdrukking in de bouw van monumentale, architectonische hoogstandjes
 10. The mayor is appointed by the Crown (Royal family) for a period of six years – extension is possible
  De burgemeester wordt benoemd door de Kroon voor een periode van zes jaar (verlenging is mogelijk)

Werkwoorden A tot (en met) Z

Nederlandse werkwoorden


Duitse werkwoorden


Engelse werkwoorden


Franse werkwoorden


Spaanse werkwoorden