Werkwoord vervoegen

Typ een werkwoord in één van de talen NL, DE, EN, ES of FR.

Vervoeg

EN: to participate    Vertaal    Voorbeelden    Synoniemen
Gerund
participating

Present simple (ott)
I participate
you participate
he participates
we participate
you participate
they participate

Present perfect (vtt)
I have participated
you have participated
he has participated
we have participated
you have participated
they have participated

Past Simple (ovt)
I participated
you participated
he participated
we participated
you participated
they participated

Past perfect (vvt)
I had participated
you had participated
he had participated
we had participated
you had participated
they had participated

Present future (ottt)
I will participate
you will participate
he will participate
we will participate
you will participate
they will participate

Present future perfect (vttt)
I will have participated
you will have participated
he will have participated
we will have participated
you will have participated
they will have participated

Past future (ovtt)
I would participate
you would participate
he would participate
we would participate
you would participate
they would participate

Past future perfect (vvtt)
I would have participated
you would have participated
he would have participated
we would have participated
you would have participated
they would have participated


Voorbeelden

 1. In particular, residents from the Jordaan participated, throwing rocks at the police
  Vooral bewoners uit de Jordaan deden van zich spreken: met stenen bekogelden zij de politie
 2. I respect your customs, but I would rather not participate
  Ik respecteer uw gebruiken, maar ik wil liever niet meedoen
 3. It is very kind of you to ask me to participate, but I would rather just watch
  Ik vind het vriendelijk dat u me vraagt mee te doen, maar ik blijf liever toekijken
 4. I have no respect for your customs whatsoever, but I really would like to participate in them!
  Ik heb geen enkel respect voor uw gebruiken, maar ik wil best meedoen!
 5. Each tournament is independent from the others and the golfers can participate in one, several or all of the competitions
  Ieder toernooi is onafhankelijk van de andere en de golfers kunnen aan het geheel aan proeven of aan een deel ervan deelnemen
 6. The servers have even participated in a documentary on the making of couscous, and they know what they're talking about
  De obers hebben trouwens meegedaan aan een documentaire over couscous en zijn bereiding: hun specialiteit!
 7. From then on VGC members would also participate in the Flemish Parliament
  Voortaan zouden VGC-leden hun intrede doen in de Vlaamse Raad
 8. ..and Michaela and myself would like to participate in the discussion.
  en Michaela en ik willen deelnemen aan de discussie.
 9. Together with all of his animals he participates in a drawing contest and wins an elephant
  Samen met al zijn dieren doet hij mee aan een tekenwedstrijd en wint een olifant
 10. one possible option (worth considering) is to participate in
  Als overweging wordt meegegeven te participeren

Werkwoorden A tot (en met) Z

Nederlandse werkwoorden


Duitse werkwoorden


Engelse werkwoorden


Franse werkwoorden


Spaanse werkwoorden