Werkwoord vervoegen

Typ een werkwoord in één van de talen NL, DE, EN, ES of FR.

Vervoeg

EN: to justice    Vertaal    Voorbeelden    Synoniemen
Gerund
justicing

Present simple (ott)
I justice
you justice
he justices
we justice
you justice
they justice

Present perfect (vtt)
I have justiced
you have justiced
he has justiced
we have justiced
you have justiced
they have justiced

Past Simple (ovt)
I justiced
you justiced
he justiced
we justiced
you justiced
they justiced

Past perfect (vvt)
I had justiced
you had justiced
he had justiced
we had justiced
you had justiced
they had justiced

Present future (ottt)
I will justice
you will justice
he will justice
we will justice
you will justice
they will justice

Present future perfect (vttt)
I will have justiced
you will have justiced
he will have justiced
we will have justiced
you will have justiced
they will have justiced

Past future (ovtt)
I would justice
you would justice
he would justice
we would justice
you would justice
they would justice

Past future perfect (vvtt)
I would have justiced
you would have justiced
he would have justiced
we would have justiced
you would have justiced
they would have justiced


Voorbeelden

 1. Justice will prevail
  Het recht zal zegevieren
 2. The Peace Palace in The Hague is home to a number of international judicial institutions, including the International Court of Justice
  Het Vredespaleis in Den Haag huisvest vermaarde internationale gerechtelijke instanties zoals het Internationaal Gerechtshof
 3. Great Hall of Justice
  De grote rechtzaal
 4. Small Hall of Justice
  De kleine rechtzaal
 5. The Small Hall of Justice on the other side of the building is specifically intended for the sessions of the Permanent Court of Arbitration
  De Kleine Rechtszaal aan de andere zijde van het gebouw is met name bestemd voor zittingen van het Permanent Hof van Arbitrage
 6. The Small Hall of Justice, although much more modest, is as full of character as the Large Hall of Justice
  De Kleine Rechtszaal zelf is ingetogener, maar zeker zo karaktervol als de Grote Rechtszaal
 7. Over the centuries, Lübeck's name has stood for freedom, justice and prosperity
  Lübeck: eeuwenlang klonk de naam van de stad naar vrijheid, recht en welvaart
 8. Internally, the EU agrees to create an area of freedom, security and justice for all citizens by 2010
  Intern stemt de EU in met het oprichten van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor alle burgers tegen 2010
 9. Some 1 900 justice experts and police officers have been sent by the EU to help strengthen the rule of law
  De EU heeft zo'n 1900 justitiedeskundigen en politiemensen naar het gebied gestuurd om er de rechtsstaat te ondersteunen
 10. In Kosovo, the EU deployed a 1 900-strong justice and police force in December 2008 to help ensure law and order
  In december 2008 zond de EU een 1900-koppige politie- en justitiemacht naar Kosovo om er recht en orde te helpen handhaven

Werkwoorden A tot (en met) Z

Nederlandse werkwoorden


Duitse werkwoorden


Engelse werkwoorden


Franse werkwoorden


Spaanse werkwoorden