Vertaal
Naar andere talen: • uitkomen > DEuitkomen > ESuitkomen > FR
Definities op Encyclo.nl: Uitkomen (5x)
Vertalingen uitkomen NL>EN

uitkomen

werkw.
Uitspraak:  [ˈœytkomə(n)]
Verbuigingen:  kwam uit (verl.tijd ) is uitgekomen (volt.deelw.)

1) (van bloemen) tevoorschijn komen uit de knop - come out, bud, sprout
De rozen kwamen uit. - The roses are starting to bloom.

2) (van eieren) opengaan - hatch
Na twee weken broeden kwamen de eieren uit. - After two weeks of being under a chicken, the eggs hatched.

3) bekend worden van iets dat geheim had moeten blijven - be revealed, be disclosed
Dat geheim komt toch een keer uit. - That secret is gonna come out anyway.

4) de oplossing vinden - work out, be true, prove to be true
Die opgave is te moeilijk voor mij, ik kom er niet uit. - That assignment is too difficult for me, I am not getting it.

5) tot resultaat hebben - work out, turn out, be
De reis per trein komt duurder uit dan per vliegtuig. - The trip by train is gonna be more expensive than by plane.

6) (van publicaties) verschijnen - appear, be published
Wanneer komt je volgende roman uit? - When is your next book coming out?

7) op een goed moment gebeuren - be convenient
Ik ga net weg, dus het komt nu heel slecht uit. - I am just leaving, so it's really not convenient right now.

8) (van een weg of rivier) gaan naar - lead to, open out onto
De Rijn komt uit in de Noordzee. - The River Rhine flows into the North Sea.
Die straat komt uit op een groot plein - That street comes out on a large square.

9) zich aftekenen - contrast, be in contrast
Die ketting komt prachtig uit tegen je zwarte trui. - That chain complements your black sweater quite beautifully.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
uitkomen (ww.)to be brought out ; to be launched ; to be released ; to project ; to come true ; to be fulfilled ; to suit ; to protrude ; to befit ; to be fit ; to be right ; to prove correct ; to be suitable ; to be all right ; to suit one's convenience ; to emerge ; to come out ; to become known ; to stem from ; to originate from ; to arise from ; to evolve out of ; to manage ; to get by ; to manage on ; to make ends meet ; to make do ; to scrape along
het uitkomenthe issue
uitkomen hatching ; appear ; perform ; come to pass ; bud ; sprout ; exit ; go out ; be appropriate ; bevel ; result ; to hatch out
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `uitkomen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aflopen
NL: afsteken
NL: behoren
NL: bekend worden
NL: bekennen
NL: belanden
NL: betamen
NL: bewaarheid worden
NL: blijken
NL: conveniëren

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; In het UK-Engels en het US-Engels worden verschillende woorden gebruikt.
In UK-Engels gebruikt men `council estate`
In US-Engels gebruikt men `(housing) project`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: (de kleuren) kwamen goed uit EN: showed well
NL: dat komt uit EN: that is correct
NL: dat zal wel uitkomen! EN: I should think so!
NL: dat komt mij niet erg goed uit EN: that does not suit me very well
NL: dat komt me reuzegoed uit EN: that suits me admirably
NL: het kwam heel anders (verkeerd) uit EN: it turned out quite differently (wrong)
NL: doe zoals 't je 't beste uitkomt EN: suit your own convenience
NL: ik kom er wel uit EN: I can find my way out
NL: hij kon er maar niet uitkomen EN: (figuurlijk) he could not make it out
NL: dat komt me goedkoper uit EN: that pays me better
NL: doen uitkomen EN: bring out, set off, emphasize
NL: zij zullen met één invaller uitkomen EN: (sp.) they will take the field with one substitute
NL: met harten uitkomen EN: lead hearts
NL: daar kan ik niet mee uitkomen EN: I can't make it do
NL: uitkomen op EN: (van kamer) give on, (van pers.) emerge on
NL: uitkomen tegen EN: show against, stand out against, (sp.) play (against)
NL: ik kom er rond voor uit EN: I frankly admit it
NL: voor zijn mening uitkomen EN: be candid, speak one's mind
NL: voor zijn overtuiging durven uitkomen EN: have the courage of one's convictions

Download de Android App
Download de IOS App