Vertaal
Naar andere talen: • spelen > DEspelen > ESspelen > FR
Definities op Encyclo.nl: spelen (9x)
Vertalingen spelen NL>EN

spelen

werkw.
Uitspraak:  [ˈspelə(n)]
Verbuigingen:  speelde (verl.tijd ) heeft gespeeld (volt.deelw.)

1) bezig zijn met een spel of sport - play
met zand spelen - play in the sand
De kinderen zaten lief te spelen. - The children were playing very nicely.
een spelletje schaak spelen - play a game of chess

2) muziek maken of uitvoeren, of dat kunnen doen - play, make music
een pianosonate spelen - play a piano sonata
De violist speelt vals. - The pianist plays false (notes).
Ik speel hobo. - I play oboe.

3) (iemand) voorstellen op toneel of in een film, of een voorstelling maken - play, portray, act
Zij speelt de gravin. - She plays the countess.
de hoofdrol spelen - play the main role
in een film spelen - act in a film

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
spelen (ww.)to play ; to perform ; to act ; to pretend ; to dramatize ; to play-act
het spelenthe play
spelen put on the stage ; introduce ; offer ; present ; tender ; give
Bronnen: MWB; interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `spelen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanbieden
NL: acteren
NL: bespelen
NL: concerteren
NL: doen alsof
NL: dollen
NL: doornemen
NL: friemelen
NL: herhalen
NL: indienen

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: dramatise
US-spelling: dramatize
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: wat wordt er gespeeld? EN: what is on?
NL: het stuk speelt in... EN: the scene is laid in...
NL: de baas spelen (over iemand) EN: boss (a person)
NL: de radio laten spelen EN: turn on the wireless, have the wireless on
NL: dat wijsje speelt me steeds door 't hoofd EN: that tune keeps running in my head
NL: spelen met EN: play with, trifle with (a girl's feelings), toy with (a watch-chain, an idea)
NL: hij laat niet met zich spelen EN: he is not to be trifled with
NL: spelen om geld EN: play for money
NL: op de viool spelen EN: play the violin
NL: voor Othello spelen EN: play Othello, act Othello

Download de Android App
Download de IOS App