Vertaal
Naar andere talen: • in > DEin > ENin > ES
Definities op Encyclo.nl: in (12x)
Vertalingen in NL>FR

I in

bijwoord
Uitspraak:  [ɪn]

1) in een richting naar binnen - vers l'intérieur
De pianist komt de zaal in. - Le pianiste entre dans la salle.

2) in de mode - à la mode
Een kaalgeschoren hoofd bij mannen is in. - Le crâne rasé pour les hommes est à la mode.

3) binnen de lijnen sport - dans le terrain
De bal is in. - La balle est dans le court.

4) deel van de uitdrukking: -
uitdrukking Dat wil er bij mij niet in.

5) deel van de uitdrukking: -
uitdrukking ergens in kunnen komen


II in

voorzetsel
Uitspraak:  [ɪn]

1) <je gebruikt dit woord voor de plaats waarbinnen iets of iemand is>
- dans
de auto in de garage zetten - mettre la voiture au garage

2) <je gebruikt dit woord voor een tijdstip of tijdsduur>
- dans
In het jaar 2000 waren hier veel toeristen. - En 2000 il y avait ici beaucoup de touristes.
In een uurtje zijn we bij je. - Dans une heure nous serons chez toi.

3) <je gebruikt dit woord voor een getal of hoeveelheid>
- dans
een taart in twaalf stukken verdelen - partager une tarte en douze portions
uitdrukking in de veertig zijn

4) <je gebruikt dit woord als vast voorzetsel bij andere woorden>
- en , dans , à
in slaap vallen - s'endormir
de handel in aandelen - le marché des actions
goed zijn in rekenen - être fort en calcul
in hoog tempo je geld uitgeven - dépenser son argent à un rythme élevé
Hoe een beschaafd mens kan veranderen in een bruut. - Comment un être civilisé peut se transformer en brute.
[ɪn]

1 in een richting naar binnen - vers l'intérieur

  `De pianist komt de zaal in.`
  Le pianiste entre dans la salle.2 ( populair) in de mode - à la mode

  `Een kaalgeschoren hoofd bij mannen is in.`
  Le crâne rasé pour les hommes est à la mode.3 [Sport]"/>binnen de lijnen - dans le terrain

  `De bal is in.`
  La balle est dans le court.4
  Dat wil er bij mij niet in.
dat kan ik niet geloven - J'ai de la peine à le croire.5
  ergens in kunnen komen
iets kunnen begrijpen - pouvoir comprendre quelque chose

  `Ik kan erin komen dat hij na al die ellende niet meer naar zijn ouders gaat.`
  Je peux comprendre qu'il ne voit plus ses parents après tous ces problèmes.


© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
in d'ici ; dedans ; par ; en ; dans ; de ; REP ; à l'occasion de ; à ; au cours de ; au sein de ; concernant ; dans le cadre de ; durant ; envers ; lors de ; pendant ; pour ; situé à ; sous ; sur ; pays in ; en vogue
Bronnen: interglot; Wikipedia; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `in`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aan
NL: aangaande
NL: betreffende
NL: binnen
NL: met
NL: op
NL: over
NL: per
NL: snel
NL: te

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: in Frankrijk FR: en France
NL: in heel Frankrijk FR: dans toute la France
NL: in Nederland FR: aux Pays-Bas
NL: in het huis FR: dans la maison
NL: in huis FR: à  la maison
NL: hij woont in de Rembrandtstraat FR: il demeure Rue Rembrandt
NL: in Nijmegen FR: à  Nimègue
NL: leraar in Engels FR: professeur (le) d'anglais
NL: in het wit gekleed FR: vêtu de blanc
NL: in zijn armen nemen FR: prendre entre ses bras
NL: in zijn FR: être à  la page, être dans le vent

Download de Android App
Download de IOS App