Vertaal
Naar andere talen: • optreden > DEoptreden > ESoptreden > FR
Definities op Encyclo.nl: optreden (4x)
Vertalingen optreden NL>EN

optreden

werkw.
Uitspraak:  [ˈɔptredə(n)]
Verbuigingen:  trad op (verl.tijd ) is, heeft opgetreden (volt.deelw.)

1) (van een artiest) een voorstelling geven - act, appear, perform
tijdens het festival elke dag twee keer optreden - to perform twice a day during the festival

2) handelen - act, treat, handle
De politie trad streng op tegen de demonstranten. - The police treated the demonstrators quite roughly.
optreden als bemiddelaar in een conflict - act as a mediator in a conflict

3) zich voordoen - act, appear, materialize
Er kunnen bijverschijnselen optreden als jeuk en duizeligheid. - You may experience side effects, such as itching and drowsiness.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
optreden (ww.)to drop-in ; to appear ; to proceed ; to operate ; to work ; to perform ; to act ; to occur
het optreden behavior (Amerikaans) ; the manner ; the performance ; the conduct ; the behaviour ; the bearing ; the demeanour ; the deportment ; the way of behaving ; the gig
optreden action ; activity ; take action ; presentation ; apparition ; Occurrence ; acts
Bronnen: interglot; Wikipedia; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `optreden`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanbieding
NL: ageren
NL: doen
NL: functie vervullen
NL: gebeuren
NL: gedrag
NL: gedragswijze
NL: handelen
NL: handelwijze
NL: leven

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: behaviour
US-spelling: behavior
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: in 'n stuk optreden EN: appear
NL: flink optreden tegen EN: take strong action against
NL: gewapend optreden EN: take armed appear
NL: voor iemand optreden EN: act in behalf of a person EN: deputize for a person
NL: als gastheer optreden EN: act the host
NL: als verdediger optreden EN: (jur.) appear for the defendant
NL: voor de eerste maal optreden EN: make one's first appearance
NL: eerste optreden EN: first appearance

Download de Android App
Download de IOS App