Vertaal
Naar andere talen: • inzien > DEinzien > ESinzien > FR
Definities op Encyclo.nl: Inzien (6x)
Vertalingen inzien NL>EN

inzien

werkw.
Uitspraak:  [ˈɪnzin]
Verbuigingen:  zag in (verl.tijd ) heeft ingezien (volt.deelw.)

1) (een tekst) bekijken of oppervlakkig lezen - look through, page through
voor het eten de krant even inzien - read the newspaper for a bit before dinner

2) begrijpen - understand, realize, get
Hij ziet nu wel in dat hij fouten gemaakt heeft. - He realizes now of course that he's made some mistakes.
uitdrukking bij nader inzien

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
inzien (ww.)to look into ; to see ; to get ; to grasp ; to understand ; to comprehend ; to contain ; to hold ; to realize ; to get to know ; to see through ; to be on to ; to rumble to
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `inzien`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: zich realiseren
NL: begrijpen
NL: bekijken
NL: beoordelen
NL: beseffen
NL: inkijken
NL: snappen
NL: realiseren
NL: onderkennen
NL: doorzien

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: realise
US-spelling: realize
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: dat zie ik niet in EN: I do not see that
NL: iets verkeerd (somber) inzien EN: take a wrong (gloomy) view of s.th.
NL: mijns inziens EN: in my opinion
NL: bij nader inzien EN: on second thoughts

Download de Android App
Download de IOS App