Vertaal
Naar andere talen: • ingrijpen > DEingrijpen > ESingrijpen > FR
Definities op Encyclo.nl: ingrijpen (5x)
Vertalingen ingrijpen NL>EN

ingrijpen

werkw.
Uitspraak:  [ˈɪnxrɛipə(n)]
Verbuigingen:  greep in (verl.tijd ) heeft ingegrepen (volt.deelw.)

1) handelen om een probleem te voorkomen of op te lossen - intervene, take over, take action
De politie grijpt in tegen de drugshandelaren. - The police is taking action against the drug dealers.

2) deel van de uitdrukking:
uitdrukking diep ingrijpen in

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
ingrijpen (ww.)to mesh ; to engage ; to take ; to seize ; to dive in ; to fall to ; to serve oneself ; to mediate ; to interfere ; to intervene ; to interrupt ; to intercede ; to step in ; to butt in ; to come between
ingrijpen force
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `ingrijpen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanpakken
NL: bemiddelen
NL: grijpen
NL: interfereren
NL: interrumperen
NL: interveniëren
NL: toedoen
NL: toegrijpen
NL: toetasten
NL: tussenbeide komen

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: seise
US-spelling: seize
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: operatief ingrijpen EN: operate
NL: ingrijpende veranderingen EN: radical changes

Download de Android App
Download de IOS App