Vertaal
Naar andere talen: • gaan > DEgaan > ESgaan > FR
Definities op Encyclo.nl: Gaan (8x)
Vertalingen gaan NL>EN

gaan

werkw.
Uitspraak:  [xan]
Verbuigingen:  ging (verl.tijd ) is gegaan (volt.deelw.)

1) bewegen en daardoor van plaats veranderen - go, draw, go along
naar huis gaan - go home
met de fiets gaan - go by bike
teruggaan - go back
uitdrukking ervandoor gaan

2) beginnen met een handeling - go to
gaan slapen - go to sleep
aan het werk gaan - go to work
uit varen gaan - go sailing
in de politiek gaan - go into politics
met pensioen gaan - be pensioned off; retire

3) kunnen, mogelijk zijn of passen - be possible, be able to
Er gaan twaalf dozen in een kist. - One crate holds twelve carton boxes.
Dat gaat niet. - That's not possible.

4) zich ontwikkelen, verlopen - be, develop, go along
Het gaat goed met de zieke. - The patient is improving.
Hoe gaat het? - How is life going?

5) klinken - sound, ring
De telefoon gaat. - The telephone rings.
De bel gaat. - The bell rings.

6) deel van de uitdrukking:
uitdrukking er flink tegenaan gaan
uitdrukking ervoor gaan
uitdrukking eraan gaan

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
gaan (ww.)to go ; to move ; to walk ; to move on ; to be going to ; to leave ; to depart ; to break up ; to go away ; to run ; to pass
gaan go on foot ; sound ; ride ; travel ; shall ; will ; get going ; elope ; going to ; let's go
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Trueterm; MWB

Voorbeeldzinnen met `gaan`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: `m smeren
NL: betreffen
NL: fietsen
NL: functioneren
NL: gebeuren
NL: heengaan
NL: kunnen
NL: lopen
NL: maken
NL: opbreken

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `move` wordt wel in UK-Engels gebruikt maar niet of zelden in US-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `move house / move flat / etc.`
In US-Engels gebruikt men `move / move out`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: het verhaal gaat EN: the story goes
NL: er gaan geruchten EN: there are rumours
NL: laat maar gaan EN: let it go (pass)
NL: hij liet zich gaan EN: he let himself go
NL: laat je gedachten er eens over gaan EN: think it over
NL: hoe gaat het? EN: how are you (getting on)?
NL: het gaat nogal EN: not too bad
NL: het ging goed (slecht) met haar EN: she was doing well (badly)
NL: het ging hem voor de wind EN: he prospered
NL: de klok gaat voor (achter, gelijk) EN: the clock is fast (slow, right)
NL: zo gaat 't goed EN: that's the stuff
NL: het ga je goed EN: good luck to you
NL: het gaat niet EN: it won't work, it's impossible
NL: het zal niet gaan! EN: nothing doing!
NL: dat gaat niet aan EN: that won't do EN: zo gaat 't (in de wereld), such is life
NL: daar gaat ie dan EN: here goes
NL: het ging hem aan 't hart EN: it went to his heart
NL: er gaat niets boven EN: there's nothing like it (nothing to beat it)
NL: in de politiek gaan EN: go into politics
NL: dat gaat er bij mij niet in EN: that won't go down with me
NL: er gaan duizend mensen in dit theater EN: this theatre can hold (accommodate) 1000 people
NL: het gaat om een groot bedrag (mijn leven) EN: a great sum (my life) is at stake (involved)
NL: het gaat erom of EN: the question (point) is whether
NL: daar gaat het niet om EN: that's beside the point
NL: 6 gaat 3 maal op 18 EN: 6 into 18 goes three times
NL: er vandoor gaan EN: make off, run away, (van paard, dief) bolt
NL: kom, ik ga er vandoor EN: well, I'm off now
NL: er stilletjes vandoor gaan EN: take French leave
NL: we gaan over Bazel EN: we go by way of Bazel
NL: wie gaat hierover? EN: who is in charge of this?
NL: ik ga eten EN: I'm going to dine
NL: laten we gaan eten EN: let us go and dine
NL: gaan roeien EN: go (out) rowing
NL: gaan wandelen EN: go for a walk
NL: ga je wassen EN: go and wash

Download de Android App
Download de IOS App