Vertaal
Naar andere talen: • lopen > DElopen > ESlopen > FR
Definities op Encyclo.nl: Lopen (8x)
Vertalingen lopen NL>EN

lopen

werkw.
Uitspraak:  [ˈlopə(n)]
Verbuigingen:  liep (verl.tijd )

1) (van een mens of dier) stappend een afstand afleggen - go, walk, run
Verbuigingen:  heeft gelopen (volt.deelw.)
Het is een kwartiertje lopen hiervandaan. - It's a quarter of an hour walk from here.
graag op sandalen lopen - like to wear sandals
Mijn fiets is gestolen, dus ik ga lopend. - My bike is stolen, so I go walking.

2) (van een mens of dier) hard lopen (1) - run
Verbuigingen:  heeft gelopen (volt.deelw.)
lopen voor je leven - run for your life
uitdrukking willen lopen voordat je kunt gaan

3) (van een apparaat) in werking zijn - go, run, be in working order
Verbuigingen:  heeft gelopen (volt.deelw.)
De motor loopt een beetje onregelmatig. - The motor works irregularly.
Dit wekkertje loopt al jaren niet meer. - This alarm clock doesn't function already for years.
lopende band - conveyor belt / assembly line
uitdrukking aan de lopende band

4) gebeuren - go, happen
Verbuigingen:  is gelopen (volt.deelw.)
ten einde lopen - go to the end
Het winkeltje loopt heel goed. - The business goes well.

5) in een bepaalde richting gaan - go, run, take direction
Verbuigingen:  heeft gelopen (volt.deelw.)
Het kanaal loopt van Gent naar de Westerschelde. - The channel goes from Gent to Westerschelde.
De spoorlijn loopt een heel stuk parallel met de snelweg. - For quite a stretch, the railroad goes parallel to the highway.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
lopen (ww.)to go ; to move ; to walk ; to move on ; to be going to ; to run ; to stream ; to stroll ; to parade ; to promenade ; to slander ; to amble ; to saunter ; to running ; to roll ; to be out of synchronization
het lopenthe flow ; the walking ; the trotting ; the coming and going ; the walking around
lopen running ; run ; march ; pace ; stalk ; step ; stride ; tread ; go on foot ; go for a walk
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `lopen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: bestaan
NL: deelnemen aan
NL: functioneren
NL: gaan
NL: gaande zijn
NL: geloop
NL: hardlopen
NL: krossen
NL: kuieren
NL: marcheren

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `move` wordt wel in UK-Engels gebruikt maar niet of zelden in US-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `move house / move flat / etc.`
In US-Engels gebruikt men `move / move out`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: het is een uur lopen EN: it is an hour's walk
NL: het liep heel anders EN: it turned out quite differently
NL: och, loop heen! EN: oh, get along with you!
NL: het moet gek lopen als hij niet komt EN: he is sure to come
NL: af en aan lopen EN: come and go
NL: lopen en draven EN: run about
NL: het kan raar lopen EN: strange things can happen
NL: alles liep gesmeerd EN: everything went swimmingly
NL: het boek loopt goed EN: the book sells well
NL: de auto liep 50 mijl per uur EN: the car was doing 50 miles an hour
NL: ik zal zien hoe het loopt EN: I'll wait and see
NL: de twist liep hoog EN: the quarrel ran high
NL: laat me lopen EN: leave me alone
NL: de zaken maar laten lopen EN: let things slide
NL: de weg liep langs de rivier EN: the road skirted the river
NL: met veters lopen EN: hawk shoelaces
NL: met een meisje lopen (verkeren) EN: walk out with (keep company with) a girl
NL: deze weg loopt naar A EN: this road leads (goes) to A EN: de wind liep naar het Noorden EN: the wind shifted to the North
NL: het loopt tegen zessen EN: it is getting on for six o'clock
NL: ik loop naar de vijftig EN: I am getting on for fifty
NL: de planeten lopen om de zon EN:

Download de Android App
Download de IOS App