Vertaal
Naar andere talen: • obtenir > DEobtenir > ENobtenir > ES
Definities in het Frans: obtenir (1x)
Vertalingen obtenir FR>NL
[ɔptəniʀ]

1 réussir à avoir - (ver)krijgen

  'obtenir un poste'
  een betrekking krijgen


2 avoir pour résultat - behalen

  'obtenir un total de cent points'
  een totaal van honderd punten behalen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
obtenir (ww.) nemen (ww.) ; bemachtigen (ww.) ; pakken (ww.) ; halen (ww.) ; verkrijgen (ww.) ; behalen (ww.) ; winnen (ww.) ; verwerven (ww.) ; kopen (ww.) ; eigen maken (ww.) ; iets bemachtigen (ww.) ; te pakken krijgen (ww.) ; binnenhalen (ww.) ; binnenbrengen (ww.) ; toekrijgen (ww.)
obtenir achterhalen ; bekomen ; bereiken ; krijgen
Bronnen: Wikipedia; interglot; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `obtenir`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: acheter
FR: acquérir
FR: arracher
FR: conquérir
FR: décrocher
FR: enlever
FR: extorquer
FR: mériter
FR: recevoir
FR: remporterDownload de Android App
Download de IOS App