Vertaal
Naar andere talen: • salvation > DEsalvation > ESsalvation > FR
Vertalingen salvation EN>NL

1 in religion, the freeing of a person from sin or the saving of his soul.
verlossing

2 the cause, means, or act of saving: “This delay was the salvation of the army.”
redding
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the salvationde verlossing (v) ; de zaligheid (v) ; het zielenheil
salvation behoud ; berging ; heil ; redding ; uitkomst ; uitredding
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `salvation`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: deliverance
EN: delivery
EN: emancipation
EN: help
EN: helping hand
EN: liberation
EN: link
EN: recovery
EN: redemption
EN: release

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: Salvation Army NL: Leger des Heils

Download de Android App
Download de IOS App