Vertaal
Naar andere talen: • support > DEsupport > ESsupport > FR
Vertalingen support EN>NL

1 to bear the weight of, or hold upright, in place etc: “That chair won't support him / his weight”
dragen, steunen

2 to give help, or approval to: “He has always supported our cause”
steunen

3 to provide evidence for the truth of: “New discoveries have been made that support his theory”
ondersteunen

4 to supply with the means of living: “He has a wife and four children to support.”
onderhouden

1 the act of supporting or state of being supported: “That type of shoe doesn't give the foot much support”
steun

2 something that supports: “One of the supports of the bridge collapsed.”
stut

sup'porter (Zelfstandig naamwoord)

a person who helps or supports (a person, cause, team etc): “a crowd of football supporters.”
supporter

sup'porting (Bijvoeglijk naamwoord)

(of an actor, rôle etc) secondary to the leading actor, rôle etc: “He has had many supporting rôles”
bij-
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to support schoorbalk (ww.) ; stutbalk (ww.) ; schuinse steunbalk (ww.) ; schraagpijler (ww.) ; steunen (ww.) ; opleggen (ww.) ; tegenhouden (ww.) ; uithouden (ww.) ; bevestigen (ww.) ; goedkeuren (ww.) ; bekrachtigen (ww.) ; bezegelen (ww.) ; homologeren (ww.) ; dragen (ww.) ; ondersteunen (ww.) ; stutten (ww.) ; schoren (ww.) ; schragen (ww.) ; onderhoud (ww.) ; kost (ww.) ; voedsel (ww.) ; onderhoudsgeld (ww.) ; ruggesteunen (ww.) ; dienst (ww.) ; gunst (ww.) ; ter onderbouwing (ww.) ; onderhouden (ww.) ; behouden (ww.) ; in stand houden (ww.) ; financieel steunen (ww.) ; support (ww.) ; ondersteuning (ww.) ; houvast (ww.) ; bijstand (ww.) ; instemmen (ww.) ; bijvallen (ww.) ; opwekken (ww.) ; aanmoedigen (ww.) ; stimuleren (ww.) ; activeren (ww.) ; oppeppen (ww.) ; bezielen (ww.) ; aansporen (ww.) ; stimulans (ww.) ; aanmoediging (ww.) ; opwekking (ww.) ; aansporing (ww.) ; medewerking (ww.) ; assistentie (ww.) ; voet (ww.) ; poot (ww.) ; onderstel (ww.) ; staander (ww.) ; dienstbetoon (ww.) ; hulpbetoon (ww.) ; toejuichen (ww.) ; aanvuren (ww.) ; meehelpen (ww.) ; bijspringen (ww.) ; van mening zijn (ww.) ; voorstaan (ww.) ; sokkel (ww.) ; voetstuk (ww.) ; zuilvoet (ww.) ; financieren (ww.) ; driepoot (ww.) ; aanhangen (ww.) ; met palen stutten (ww.) ; onderbouwing (ww.) ; steunbalk (ww.)
the supportde steun (m) ; de stut (m) ; de begeleiding ; de rugsteun (m)
support steunen in de zin van ondersteunen ; drager ; leuning ; auspiciën ; begunstiging ; bescherming ; ruggesteunen ; in leven houden ; draagvlak ; dragen in de zin van ondersteunen ; console ; steun in de zin van ondersteuning ; dragermateriaal ; nazorg ; oplegging ; opname ; ruggesteun ; standaard ; support ; stander ; statief ; steunbeugel ; ondersteuningskoers ; ondersteuningsniveau ; steunrol ; oogje ; Steun ; steunlijn ; commitment ; lagersteun ; drager die ondersteunt ; draagconsole ; console in de zin van steun ; gloeidradensteun ; steunpunt ; steundraad ; steun van de leiding ; leger ; draaglaag ; armsteun ; log-likelihood ratio ; steunapparaat ; afsteuning ; onderstel ; gummibandage ; incontinentiebroekje ; arm ; ondersteuner ; structuurwieg
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Vlietstra; MWB; Autowoordenboek; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `support`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: activity
EN: adoption
EN: advocate
EN: aid
EN: approve
EN: arm
EN: assistance
EN: back
EN: back up
EN: back-up

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: in support of NL: ter ondersteuning van

Download de Android App
Download de IOS App