Vertaal
Naar andere talen: • regel > DEregel > ENregel > ES
Definities op Encyclo.nl: regel (15x)
Vertalingen regel NL>FR

de regel

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈrexəl]
Verbuigingen:  -s (meerv.)

1) lijn waarop de tekst is geschreven of gedrukt - ligne (la ~)
Er staan ongeveer vijftig regels op een pagina. - Une page comporte environ cinquante lignes.
uitdrukking tussen de regels door

2) gebruik dat ontstaan is uit een afspraak of een gewoonte - règle (la ~), usage (le ~)
Bidden voor de maaltijd is hier een vaste regel. - La prière avant le repas est ici une règle immuable.
uitdrukking in de regel

3) voorschrift over wat wel of niet mag - règle (la ~), norme (la ~)
spelregels - règles du jeu
Wat zij daar doen is tegen de regels. - Ce qu'ils font là est contre les règles.
je houden aan de regels - s'en tenir aux règles

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de regel (m) prescription (v) ; consigne (v) ; regle (v) ; ligne (v) ; précepte
regel lisse ; règle ; entretoise ; connaissance opératoire ; unité de savoir-faire
Bronnen: interglot; Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `regel`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: gewoonte
NL: lijn
NL: orde
NL: regeling
NL: reglement
NL: richtlijn
NL: richtsnoer
NL: schriftlijn
NL: voorschrift
NL: wet

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: in de regel FR: ordinairement, généralement
NL: nieuwe regel! FR: à  la ligne!
NL: op een nieuwe regel beginnen FR: passer à  la ligne
NL: als regel gelden FR: avoir force de loi
NL: regels van het verkeer FR: code (le) de la route

Download de Android App
Download de IOS App