Vertaal
Naar andere talen: • iets > DEiets > ENiets > ES
Definities op Encyclo.nl: Iets (9x)
Vertalingen iets NL>FR

I iets

bijwoord
Uitspraak:  [its]

een beetje - tant soit peu
Zij is iets kleiner dan haar zusje. - Elle est un peu plus petite que sa soeur.
De boot lekt iets. - Le bateau a une petite voie d'eau.


II iets

pronoun
Uitspraak:  [its]

ding zonder dat je weet wat - quelque chose
Ze fluisterde me iets in het oor, maar ik verstond het niet. - Elle m'a chuchoté quelque chose à l'oreille, mais je n'ai pas compris.
Ik wil iets moois voor haar kopen. - Je veux acheter quelque chose de beau pour elle.
uitdrukking Dat is echt iets voor jou.
[its]

1 ( enigszins) een beetje - tant soit peu
[tɑ~swapø]

  `Zij is iets kleiner dan haar zusje.`
  Elle est un peu plus petite que sa soeur.

  `De boot lekt iets.`
  Le bateau a une petite voie d'eau.


© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
iets quelque chose ; quelque ; quelque peu ; un peu ; peu ; légèrement
Bronnen: Trueterm; interglot; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `iets`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: ding
NL: enigermate
NL: enigszins
NL: ietwat
NL: wat

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: dat is iets anders FR: c'est autre chose
NL: iets goeds FR: quelque chose de bon
NL: iets meer FR: un peu plus
NL: een zeker iets FR: un je ne sais quoi
NL: iets te eten FR: de quoi manger
NL: is er iets mooiers dan? FR: y a-t-il rien de plus beau que?

Download de Android App
Download de IOS App