Vertaal
Naar andere talen: • echt > DEecht > ENecht > ES
Definities op Encyclo.nl: Echt (12x)
Vertalingen echt NL>FR

I de echt

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ɛxt]

deel van de uitdrukking: -
uitdrukking in de echt verbonden zijn
uitdrukking in de echt treden


II echt

bijv.naamw.
Uitspraak:  [ɛxt]

niet vals, geen namaak - vrai/vraie
echte parels - de vraies perles / des perles naturelles
je echte naam - son vrai nom
uitdrukking Het is net echt.
uitdrukking een echte held zijn


III echt

bijwoord
Uitspraak:  [ɛxt]

werkelijk, heus - vraiment
Meen je dat echt? - Tu le penses vraiment?
Ik heb het echt niet gedaan. - Je ne l'ai vraiment pas fait.
Die bloes is echt iets voor jou. - Cette blouse te conviendra parfaitement.
[ɛxt]

1 ( authentiek; ) niet vals, geen namaak - vrai/vraie
[vʀɛ]

  `echte parels`
  de vraies perles / des perles naturelles

  `je echte naam`
  son vrai nom

  Het is net echt.
   (= het lijkt alsof het echt is) - On dirait du vrai.

  een echte held zijn
   (= een held zijn met alle eigenschappen van een held) - être un vrai héro

[ɛxt]

1
  in de echt verbonden zijn
getrouwd zijn - être unis par les liens du mariage

  in de echt treden
   (= trouwen) - se lier par mariage


© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
echt (znw.) relations conjugales (v) ; union conjugale (v) ; mariage (m)
echt franc ; en quoi ; sur laquelle ; authentique ; dans lequel ; sur lequel ; sur lesquelles ; adroit ; vrai ; sur lesquels ; vraiment ; sur quoi ; pur ; purement ; carrément ; complètement ; fortement ; réel ; réellement ; véritable ; authentique
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `echt`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: authentiek
NL: beslist
NL: echtverbintenis
NL: eerlijk
NL: effectief
NL: geheid
NL: gewis
NL: heus
NL: huwelijk
NL: in hart en nieren

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: echt goud FR: or (le) fin
NL: echte kleur FR: couleur (la) bon teint
NL: een echte pionier FR: un vrai pionnier
NL: smaak voor wat echt is FR: goût (le) de l'authentique
NL: echte katholiek FR: catholique bon teint
NL: echt? FR: c'est vrai? sans blague?
NL: in de echt treden FR: se marier
NL: in de echt verbinden FR: unir, marier
NL: voor de tweede maal in de echt treden met iemand FR: épouser quelqu'un en secondes noces

Download de Android App
Download de IOS App