Vertaal
Naar andere talen: • streepje > DEstreepje > ESstreepje > FR
Definities op Encyclo.nl: streepje (4x)
Vertalingen streepje NL>EN

het streepje

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈstrepjə]
Verbuigingen:  -s (meerv.)

1) horizontaal lijntje als typografisch teken - hyphen
Het woord 'zo-even' spellen we met een streepje. - The word 'zo-even' is spelled with a hyphen.

2) deel van de uitdrukking:
uitdrukking een streepje voor hebben

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het streepjethe line ; the dash
streepje indent ; dash ; tactile mark
Bronnen: interglot; MWB; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `streepje`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: lijntje

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; In het UK-Engels en het US-Engels worden verschillende woorden gebruikt.
In UK-Engels gebruikt men `queue`
In US-Engels gebruikt men `line`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: een streepje voor hebben EN: be privileged
NL: een streepje voor hebben bij iemand EN: be in a person's good books

Download de Android App
Download de IOS App