Vertaal
Naar andere talen: • overnemen > DEovernemen > ESovernemen > FR
Definities op Encyclo.nl: overnemen (6x)
Vertalingen overnemen NL>EN

overnemen

werkw.
Uitspraak:  [ˈovərnemə(n)]
Verbuigingen:  nam over (verl.tijd ) heeft overgenomen (volt.deelw.)

1) (iets) kopen dat van een ander was - buy out, take over
Als jullie naar Spanje verhuizen, neem ik graag je aquarium over. - When you move to Spain, I will happily take over the acquarium from you.

2) (taken van iemand anders) voortaan gaan doen - replace, relieve
het voorzitterschap van iemand overnemen - replace someone as a chairman

3) kopiëren - copy, plagiarize
Hij had in zijn boek een heel hoofdstuk bijna letterlijk overgenomen uit een ander boek. - In his book he copied an entire chapter almost literally out of another book.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
overnemen (ww.)to transfer ; to incorporate ; to enroll ; to enlist ; to annex ; to take over ; to buy up ; to copy
overnemen to underwrite ; buy ; purchase ; override ; barring-on ; pick up ; take-over
Bronnen: interglot; Vlietstra; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages; Autowoordenboek

Voorbeeldzinnen met `overnemen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanhalen
NL: aankopen
NL: aannemen
NL: aanschaffen
NL: aanvaarden
NL: afnemen
NL: annexeren
NL: inkopen
NL: inlijven
NL: kopen

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: annexe
US-spelling: annex
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: een amendement overnemen EN: adopt an amendment EN: (kopen) buy

Download de Android App
Download de IOS App