Vertaal
Naar andere talen: • afnemen > DEafnemen > ESafnemen > FR
Definities op Encyclo.nl: afnemen (12x)
Vertalingen afnemen NL>EN

afnemen

werkw.
Uitspraak:  [ˈɑfnemə(n)]
Verbuigingen:  nam af (verl.tijd )

1) wegnemen of afpakken (van iemand) - take, confiscate, grab
Verbuigingen:  heeft afgenomen (volt.deelw.)
bloed afnemen bij een patiënt - collect blood from a patient for blood testing
iemands eigendommen zo maar afnemen - simply take away someone's property
uitdrukking stof afnemen
uitdrukking de tafel afnemen

2) tegen betaling gebruiken - take, buy, use
Verbuigingen:  heeft afgenomen (volt.deelw.)
diensten of goederen afnemen - buy (someone's) services or goods

3) (iemand iets) laten doen of laten ondervinden - take, record
Verbuigingen:  heeft afgenomen (volt.deelw.)
een interview afnemen - take an interview
vingerafdrukken afnemen - take fingerprints

4) minder worden - decrease, die down, wane
Verbuigingen:  is afgenomen (volt.deelw.)
De wind neemt af. - The wind is on the wane.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
afnemen (ww.)to take ; to fetch ; to collect ; to pick up ; to take away ; to take along ; to come round for ; to remove ; to decline ; to decrease ; to shrink ; to dwindle ; to wain ; to go thieving ; to be shortcoming ; to lessen ; to reduce ; to diminish ; to curtail ; to scale down ; to mark down ; to shrink away ; to collar ; to pinch ; to rob ; to detach ; to snatch ; to steal ; to nick ; to snitch ; to pilfer ; to expropriate ; to purloin ; to filch ; to cadge ; to make off with ; to sink ; to go down ; to regress ; to waining ; to dust ; to clear up ; to clear away ; to wipe off ; to weakening ; to buy ; to purchase ; to take off
het afnementhe swipe ; the declining in force
afnemen equalize ; smooth ; stripping ; remove the cloth ; take over ; remove cloth ; abstract ; wane ; abate ; settle ; drop ; fall ; subside
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `afnemen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aankopen
NL: aanschaffen
NL: achteruitgaan
NL: afdoen
NL: afhalen
NL: afhandig maken
NL: afruimen
NL: afstoffen
NL: aftappen
NL: afwissen

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: equalise
US-spelling: equalize


Download de Android App
Download de IOS App