Vertaal
Naar andere talen: • door > DEdoor > ESdoor > FR
Definities op Encyclo.nl: Door (13x)
Vertalingen door NL>EN

I door

bijwoord
Uitspraak:  [dor]

1) van de ene kant naar de andere kant - through, across, along
Ik kan de straat niet door als dat hek er staat. - I can not cross the street if there is a fence there.

2) gedurende (de genoemde tijd) - through, within, while
de hele dag door sigaretten roken - smoke cigarettes the whole day through
uitdrukking tussen de buien door

3) deel van de uitdrukking:
uitdrukking door en door


II door

voorzetsel
Uitspraak:  [dor]

1) van de ene kant naar de andere kant - through, across
door een deuropening gaan - go through the door
door het raam kijken - look through the window

2) <je gebruikt dit woord als iets gemengd wordt met iets anders>
- through
peper door de saus doen - put some pepper through the sauce

3) als gevolg van - due to, thanks to, with
Door de mist konden we de weg bijna niet meer zien. - We almost couldn't see the road because of the fog.

4) <in een passieve zin geeft dit woord aan wie of wat iets doet>
- by (means of)
Bij dat klusje ben ik door mijn buurman geholpen. - I was helped by my neighbor with this chore.
Het land is door de zee overstroomd. - The land is flooded by the sea.


III door

conjunction
Uitspraak:  [dor]

<je gebruikt dit woord als iets een middel is om iets te doen. - because off, owing to
Je kunt je examen alleen halen door hard te studeren. - You can only pass your exams if you study hard.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
door through ; by means of ; by way of ; due to ; because of ; in accordance with ; owing to ; as a result of ; in consequence of ; by ; throughout ; from ; of ; on ; since ; with ; for ; for sake of ; on account of ; landlocked
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Trueterm; Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `door`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aan
NL: als gevolg van
NL: door middel van
NL: doorheen
NL: ingevolge
NL: langs
NL: met
NL: middels
NL: op
NL: per

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: through
US-spelling: through / thru
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: door alle eeuwen heen EN: through all ages
NL: door de week EN: on week-days EN: (oorzaak, middel) by (be written by, go by bus, etc.), through (I got it through him) EN: (wegens) on account of (illness), for (tears)

Download de Android App
Download de IOS App