Vertaal
Naar andere talen: • komen > ENkomen > ESkomen > FR
Definities op Encyclo.nl: Komen (12x)
Vertalingen komen NL>DE

komen

werkw.
Uitspraak:  [ˈkomə(n)]
Verbuigingen:  kwam (verl.tijd ) is gekomen (volt.deelw.)

1) een plaats bereiken - kommen , erscheinen , sich nähern
Je komt op het juiste moment. - Du kommst zum richtigen Zeitpunkt.
op bezoek komen - zu Besuch kommen
De buurman kwam ons vertellen dat hij gaat verhuizen. - Der Nachbar kam, um uns mitzuteilen, dass er umzieht.

2) in genoemde omstandigheid komen - kommen , gelangen
We kwamen onderweg zonder benzine te staan. - Uns ging unterwegs das Benzin aus.
komen te overlijden - sterben werden
Dat komt wel in orde. - Das geht wohl in Ordnung.

3) deel van de uitdrukking: -
uitdrukking Daar komt niets van in!

4) deel van de uitdrukking: -
uitdrukking Hoe kom je erbij?

5) deel van de uitdrukking: -
uitdrukking achter iets komen

6) deel van de uitdrukking: -
uitdrukking komen op

7) deel van de uitdrukking: -
uitdrukking komen uit

8) deel van de uitdrukking: -
uitdrukking komen van/door

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
komen (znw.)das Arrivieren ; das Ankommen
komen (ww.) kommen (ww.)
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `komen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanbreken
NL: aankomen
NL: arriveren

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: hij kwam me vertellen DE: er kam (um) mir zu erzählen, er kam und erzählte mir
NL: ik kom je morgen vertellen DE: ich komme morgen (um) dir zu erzählen, werde (will) dir morgen erzählen, erzähle dir morgen
NL: hij kwam ons bezoeken DE: er besuchte uns, machte uns einen Besuch
NL: hij kwam bij ons staan (zitten, liggen) DE: er stellte sich (setzte s., legte s.) zu uns
NL: (bij iemand) komen logeren DE: zu Besuch kommen
NL: (daar) komt hij aanhollen DE: kommt er herangerannt
NL: (van overal) kwamen de mensen aansnellen DE: kamen die Leute herbeigeeilt, eilten die Leute herbei
NL: komen aandansen DE: herangetanzt kommen, tanzend herankommen, herantanzen
NL: hij kwam te vallen DE: er fiel
NL: als de vader komt te sterven, komt de moeder voor een zware taak te staan DE: wenn der Vater stirbt, steht die Mutter vor einer schweren Aufgabe
NL: hij kwam naast me te zitten DE: er kam neben mich zu sitzen
NL: (dat) komt hem duur te staan DE: kommt ihm teuer zu stehen
NL: (dat) komt, omdat... DE: kommt daher weil...
NL: (dat) komt wel DE: (nl. in orde) wird sich schon finden
NL: nu komt het pas! DE: jetzt fängt es eben an!
NL: hij komt er wel DE: (speelt het wel klaar) er bringt 's schon fertig DE: (verdient zijn brood) bringt sich schon durch DE: (door examen) wird schon durchkommen
NL: er niet kunnen komen DE: (bijv. met geld) nicht auskommen können
NL: zo kom je er nooit DE: so kommst (gelangst) du nie ans Ziel
NL: er komt (sneeuw) DE: es gibt
NL: hoe kom je aan dit boek? DE: woher hast du dieses Buch?
NL: aan zijn geld komen DE: zu seinem Gelde kommen
NL: hoe kom je erbij, ertoe (zoiets te doen) DE:

Download de Android App
Download de IOS App