Vertaal
Naar andere talen: • avoir > DEavoir > ENavoir > ES
Definities in het Frans: avoir (1x)
Definities in het Nederlands: Avoir (1x)
Vertalingen avoir FR>NL
[avwaʀ]

1 posséder - hebben

  'avoir un chien'
  een hond hebben


2 posséder une caractéristique - hebben

  'avoir les yeux bleus'
  blauwe ogen hebben

  'avoir vingt ans'
  twintig jaar zijn


3 ressentir - hebben

  'avoir faim'
  honger hebben


4 tromper - te pakken nemen

  'Je t'ai bien eu !'
  Ik heb je goed te pakken gehad!


5   avoir à
être obligé de


avec inf.

moeten

  'J'ai à te parler.'
  Ik moet je spreken.


6   en avoir après/contre
être fâché contre - de pik hebben op

  'J'en ai vraiment après lui !'
  Ik heb echt de pik op hem!
[avwaʀ]


1 utilisé pour former le passé composé - hebben

  'Je les ai entendus.'
  Ik heb hen gehoord.
[avwaʀ]1   il y a
er is/zijn

  'Il y a plusieurs possibilités.' Er zijn verschillende mogelijkheden.


2   il y a
depuis - geleden

  'Elle est arrivée en France il y a six mois.'
  Ze is zes maanden geleden in Frankrijk aangekomen.


3   qu'est-ce qu'il y a ?
que se passe-t-il ? - wat is er (aan de hand)?


4   il n'y a qu'à
il suffit de - je hoeft maar te

  'Il n'y a qu'à lui demander s'il vient.'
  Je hoeft hem maar te vragen of hij komt.


5

6   il n'y a pas de quoi
pour répondre à "merci" - niets te danken
[avwaʀ]

1 somme dont on dispose chez un commerçant - tegoed

  'un avoir de 20 euros'
  een tegoed(bon) hebben van 20 euro

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
avoir (znw.)de baten ; het tegoed ; het geldelijk vermogen
avoir (ww.) hebben (ww.) ; bezitten (ww.) ; beschikken over (ww.) ; in eigendom hebben (ww.) ; vermogen (ww.) ; afzetten (ww.) ; bedriegen (ww.) ; oplichten (ww.) ; misleiden (ww.) ; belazeren (ww.) ; bedonderen (ww.) ; besodemieteren (ww.) ; beduvelen (ww.) ; zwendelen (ww.)
avoir (m) de activa
avoir (alt=j'ai) ben
avoir gebruiken ; in het bezit zijn van ; kennen ; krijgen ; ondervinden ; vinden ; worden ; zijn
Bronnen: interglot; Wikipedia; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `avoir`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: conserver
FR: détenir
FR: fortuné
FR: garder
FR: occuper
FR: porter
FR: posséder
FR: retenir
FR: soutenirDownload de Android App
Download de IOS App