Vertaal
Naar andere talen: • provide > DEprovide > ESprovide > FR
Vertalingen provide EN>NL

1 to give or supply: “He provided the wine for the meal”
voorzien, leveren

2 (with for) to have enough money to supply what is necessary: “He is unable to provide for his family.”
onderhouden

pro'vided

conjuction if; on condition (that): “We can buy it provided/providing (that) we have enough money.”
?????
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to provide aanbieden (ww.) ; voorzien in (ww.) ; geven (ww.) ; verstrekken (ww.) ; verlenen (ww.) ; schenken (ww.) ; leveren (ww.) ; brengen (ww.) ; bezorgen (ww.) ; aanleveren (ww.) ; overhandigen (ww.) ; afleveren (ww.) ; toeleveren (ww.) ; bestellen (ww.) ; rondbrengen (ww.) ; thuisbezorgen (ww.) ; verschaffen (ww.) ; fourneren (ww.) ; bevoorraden (ww.) ; uitsparen (ww.) ; voorzien (ww.) ; in het onderhoud voorzien (ww.) ; ter beschikking stellen (ww.) ; verzorgen (ww.)
provide provianderen ; spekken ; stijven ; voorzien van
Bronnen: KDE opensourcesoftware; interglot; Wakefield genealogy pages; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `provide`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: afford
EN: allot
EN: assign
EN: award
EN: bequeath
EN: bestow
EN: bring
EN: bring in
EN: confer
EN: contribute

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: provide for o.s. NL: aan de kost komen
EN: provide to a benefice NL: (gesch.) tot een geestelijk ambt benoemen
EN: provide a back NL: bok gaan staan NL: op zijn rug laten rijden
EN: provide against NL: maatregelen treffen tegen
EN: she was well provided for NL: er was goed voor haar gezorgd (ze was goed bezorgd)
EN: provided school NL: openbare lagere school
EN: provided (that), providing (that) NL: op voorwaarde dat, mits

Download de Android App
Download de IOS App