Vertaal
Naar andere talen: • deprive > DEdeprive > ESdeprive > FR
Vertalingen deprive EN>NL
(withof) to take something away from: “They deprived him of food and drink.”
beroven, onthouden

deprivation (Zelfstandig naamwoord)

1 (a condition of) loss, hardship etc.
ontbering

2 (an) act of depriving.
beroving

de'prived (Bijvoeglijk naamwoord)

suffering from hardship etc, under-privileged: “deprived areas of the city.”
achtergesteld
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to deprive ontnemen (ww.) ; te kort doen (ww.) ; depriveren (ww.) ; beroven van (ww.) ; ontstelen (ww.)
deprive afzetten ; laten uitstappen ; beroven ; ontdoen
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `deprive`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: bankrupt
EN: deplete
EN: diminish
EN: disinherit
EN: divest
EN: drain
EN: make poor
EN: ruin
EN: strip
EN: take

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: deprived NL: arm NL: achtergesteld NL: achtergebleven
EN: deprive a person of NL: iemand uitsluiten van

Download de Android App
Download de IOS App