Vertaal
Naar andere talen: • vermogen > DEvermogen > ENvermogen > ES
Definities op Encyclo.nl: vermogen (36x)
Vertalingen vermogen NL>FR
[vərˈmoxə(n)]
[mv: vermogens]

1 ( rijkdom) bezittingen - fortune (la ~(v))

  `Zijn vermogen wordt geschat op meer dan vijf miljoen euro.`
  Sa fortune est estimée à plus de cinq millions d'euros2 ( kunnen) ( potentie) ( capaciteit) dat wat iemand of iets kan - capacité (la ~(v))
puissance (la ~(v))
pouvoir (le ~(m))

  `doen wat in je vermogen ligt`
  faire tout ce qu'on peut

  `motorvermogen`
  puissance de/du moteur

  naar mijn beste vermogen
   (= zo goed als ik kan) - de mon mieux


© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
vermogen (ww.) pouvoir (ww.) ; savoir (ww.) ; savoir faire (ww.) ; avoir (ww.) ; être en état de (ww.) ; être capable de (ww.) ; avoir le sens de (ww.)
het vermogen capacité (v) ; fortune (v) ; biens (m) ; force (v) ; puissance (v) ; pouvoirs (m)
vermogen capitaux ; performances ; puissance ; énergie électrique ; capacité ; dotation patrimoniale ; avoirs ; actifs ; élément d`actif ; actif total ; capital ; patrimoine ; éléments de patrimoine
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `vermogen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanleg
NL: abiliteit
NL: bezitting
NL: capaciteit
NL: fortuin
NL: geldelijk vermogen
NL: geldmiddelen
NL: in staat zijn
NL: kracht
NL: kunnen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: niets vermogen FR: être impuissant
NL: nationaal vermogen FR: patrimoine (le) national
NL: nuttig vermogen FR: rendement (le)

Download de Android App
Download de IOS App