Vertaal
Naar andere talen: • verhuizen > DEverhuizen > ENverhuizen > ES
Definities op Encyclo.nl: verhuizen (6x)
Vertalingen verhuizen NL>FR
[vərˈhœyzə(n)]
[vvt: is verhuisd]

1 in een ander huis gaan wonen - déménager

  `van een flat naar een vrijstaande woning verhuizen`
  déménager d'un appartement dans une maison quatre façades

  `van Rotterdam naar Amsterdam verhuizen`
  déménager de Rotterdam à Amsterdam

  `Mijn ouders zijn sinds hun huwelijk nooit verhuisd.`
  Mes parents n'ont jamais déménagé depuis le jour de leur mariage.

[vərˈhœyzə(n)]
[vvt: heeft verhuisd]

1 (iemands spullen) definitief naar een ander huis brengen - déménager

  `de meubels verhuizen met een vrachtwagen`
  déménager les meubles avec un camion


© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
verhuizen (ww.) déménager (ww.) ; déloger (ww.)
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `verhuizen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: migreren
NL: overlopen
NL: verkassenDownload de Android App
Download de IOS App