Vertaal
Naar andere talen: • overbrengen > DEoverbrengen > ENoverbrengen > ES
Definities op Encyclo.nl: overbrengen (5x)
Vertalingen overbrengen NL>FR

overbrengen

werkw.
Uitspraak:  ovərbrɛŋə(n)]
Verbuigingen:  bracht over (verl.tijd ) heeft overgebracht (volt.deelw.)

1) (iemand of iets) verplaatsen - transporter , transférer
een patiënt overbrengen naar een ander ziekenhuis - transporter un malade à un autre hôpital
een kaartsysteem overbrengen in een databestand - transférer les données d'un fichier papier à un fichier électronique

2) (een mededeling of boodschap) duidelijk maken - faire passer , remettre
de groeten overbrengen - remettre son bonjour
Zo'n ervaring is moeilijk over te brengen aan iemand die het niet heeft meegemaakt. - Une telle expérience est difficile à faire passer à quelqu'un qui ne l'a pas vécue.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
overbrengen (ww.) reporter (ww.) ; transporter (ww.) ; rendre (ww.) ; exprimer (ww.) ; traduire (ww.) ; refléter (ww.) ; restituer (ww.) ; reproduire (ww.) ; interpréter (ww.) ; communiquer (ww.)
het overbrengenla transmission ; rapportage (m) ; dénonciation (v)
overbrengen virer ; transférer ; transmettre ; repiquage ; reporter ; réorientation automatique
Bronnen: Wikipedia; interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `overbrengen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanbrengen
NL: besmetten
NL: communiceren
NL: klikken
NL: meedelen
NL: melden
NL: overdragen
NL: overhevelen
NL: translateren
NL: transporteren

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: beweging overbrengen op FR: entraîner

Download de Android App
Download de IOS App