Vertaal
Naar andere talen: • leger > DEleger > ENleger > ES
Definities op Encyclo.nl: Leger (15x)
Vertalingen leger NL>FR

het leger

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈlexər]
Verbuigingen:  -s (meerv.)

1) grote groep soldaten - armée (la ~)
bevrijdingsleger - armée de libération

2) grote groep - groupe (le ~)
Een legertje journalisten kwam op de politicus af. - Une petite armada de journalistes s'est précipitée vers le politicien.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
leger (znw.) terrier (m) ; forces militaires (v) ; repaire (m)
het leger forces armées (f-p) ; armée (v)
leger militaire ; appareil d`appui ; coussinet ; boîtard
Bronnen: interglot; Wikipedia; Trueterm; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `leger`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: armee
NL: hazenleger
NL: heir
NL: hol
NL: hol van een dier
NL: krijgsmacht
NL: lager
NL: landmacht
NL: legermacht
NL: menigte

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: staand leger FR: armée permanente
NL: leger en vloot FR: les armées de terre et de mer

Download de Android App
Download de IOS App