Vertaal
Naar andere talen: • leger > DEleger > ESleger > FR
Definities op Encyclo.nl: Leger (15x)
Vertalingen leger NL>EN

het leger

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈlexər]
Verbuigingen:  -s (meerv.)

1) grote groep soldaten - army, military force
bevrijdingsleger - liberating army

2) grote groep - army, crowd, swarm
Een legertje journalisten kwam op de politicus af. - A whole legion of journalists swarmed the politician.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het legerthe military
leger camp ; force ; forces ; army ; armed forces ; military force ; landforces ; military forces ; den ; hole ; lair ; burrow ; warlike ; bellicose ; by force of arms ; vertical floor-bearing ; support ; leger ; bearing
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; KNNV Botanical glossary; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `leger`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: armee
NL: hazenleger
NL: heir
NL: hol
NL: hol van een dier
NL: krijgsmacht
NL: lager
NL: landmacht
NL: legermacht
NL: menigte

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: Leger des Heils EN: Salvation Army EN: (bed) bed, couch EN: (van wild dier) lair

Download de Android App
Download de IOS App