Vertaal
Naar andere talen: • bekend > DEbekend > ENbekend > ES
Definities op Encyclo.nl: bekend (9x)
Vertalingen bekend NL>FR

bekend

bijv.naamw.
Uitspraak:  [bəˈkɛnt]

1) als veel mensen weten wie je bent - connu/-ue
algemeen bekend - connu de tous
dat verhaal is mij bekend - je connais cette histoire
uitdrukking Je komt me bekend voor.
uitdrukking ergens bekend zijn

2) door veel mensen gekend - connu/-ue
een bekende acteur - un acteur connu
bekend om/wegens - connu grâce à

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
bekend sûr ; connu ; familier ; bien connu ; majeures ; réputé ; au courant
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek; Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `bekend`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanzienlijk
NL: befaamd
NL: belangrijk
NL: beroemd
NL: Erkend
NL: Geaccepteerd
NL: geacht
NL: gewaardeerd
NL: groot
NL: ruchtbaar

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: een bekend gezicht FR: une figure de connaissance
NL: bekend maken FR: annoncer, publier
NL: bekend staan als FR: être connu pour
NL: bekend worden FR: arriver à  la notoriété, se faire connaître
NL: voor zover mij bekend FR: autant que je sache
NL: enigszins bekend met boekhouden FR: ayant des notions de comptabilité
NL: bekend zijn met FR: être au courant de, être au fait de
NL: goed bekend staan (bij) FR: avoir la cote (auprès de)
NL: slecht bekend staan FR: être mal noté

Download de Android App
Download de IOS App