Vertaal
Naar andere talen: • afzonderlijk > DEafzonderlijk > ENafzonderlijk > ES
Definities op Encyclo.nl: afzonderlijk (7x)
Vertalingen afzonderlijk NL>FR

afzonderlijk

bijv.naamw.
Uitspraak:  [ɑfˈsɔndərlək]

elk op zich - individuel/-elle
de afzonderlijke afleveringen van een tijdschrift - les numéros individuels d'une revue

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
afzonderlijk seul ; solitaire ; pavillon ; particulier ; individuel ; autonome ; discret ; ponctuel ; séparée (v) ; séparé (m) ; différent
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Wikipedia; Antiquarian Dictionary; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `afzonderlijk`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: afgezonderd
NL: alleenstaand
NL: apart
NL: bijzonder
NL: geïsoleerd
NL: gescheiden
NL: individueel
NL: los
NL: losstaand
NL: op zichzelf staand

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: afzonderlijk plaatsen FR: mettre à  part, isoler

Download de Android App
Download de IOS App