Vertaal
Naar andere talen: • voorstellen > DEvoorstellen > ESvoorstellen > FR
Definities op Encyclo.nl: voorstellen (6x)
Vertalingen voorstellen NL>EN

I voorstellen

werkw.
Uitspraak:  ['vorstɛlə(n)]
Verbuigingen:  stelde voor (verl.tijd ) heeft voorgesteld (volt.deelw.)

1) een voorstel doen - introduce, submit, propose
Ik stel voor om de beslissing tot september uit te stellen. - I propose to postpone the decision till September.

2) zeggen hoe iemand heet, wat hij of zij doet enz. - introduce, present
Mag ik jullie voorstellen (...) - May I introduce (...)
je aan iemand voorstellen - introduce oneself to someone

3) betekenen of bedoeld zijn als - represent, stand for
De kleuren zijn prachtig..., maar wat stelt het eigenlijk voor? - The colours are so beautiful, but what does it stand for really?
uitdrukking Het stelt weinig voor.

4) op een bepaalde manier weergeven - introduce, present, represent
iets schematisch voorstellen - present something in diagram form


II zich voorstellen

reflexief werkw.
Uitspraak:  ['vorstɛle(n)]
Verbuigingen:  stelde zich voor (verl.tijd ) heeft zich voorgesteld (volt.deelw.)

bedenken hoe iets is of zal gaan enz. - imagine, suppose, think
Hoe stel je je dat eigenlijk voor? - How do you suppose it really happens?
Stel je voor dat je kon vliegen! - Imagine you could fly!
Daar kan ik me niets bij voorstellen. - I can't really come up with anything.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
voorstellen (ww.)to portray ; to move ; to demonstrate ; to recommend ; to introduce ; to introduce somebody to ; to propose ; to represent ; to present ; to suggest
het voorstellenthe propositions ; the proposals ; the suggestions
voorstellen put on the stage ; give ; depict ; act ; offer ; perform ; tender ; present with ; advance
Bronnen: memberfiles.freewebs.com; Vlietstra; interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `voorstellen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanbieden
NL: betekenen
NL: doornemen
NL: herhalen
NL: inbeelden
NL: indienen
NL: introduceren
NL: kennis laten maken
NL: nazeggen
NL: opperen

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `move` wordt wel in UK-Engels gebruikt maar niet of zelden in US-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `move house / move flat / etc.`
In US-Engels gebruikt men `move / move out`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: mag ik u even voorstellen, mijnheer A.? EN: may I introduce to you Mr. A.?
NL: zij werd aan de koningin voorgesteld EN: she was presented to the queen
NL: ik stel voor de vergadering te verdagen EN: I move (propose) that the meeting be adjourned
NL: ('t is niet zo erg) als zij het voorstellen EN: as they make out
NL: mag ik mij even voorstellen? EN: may I introduce myself?
NL: ik kan 't mij niet voorstellen EN: I can't imagine (conceive) it
NL: ik stel mij voor spoedig te vertrekken EN: I intend to leave soon
NL: zij stelt zich er veel van voor EN: she has great hopes of it
NL: ik kan mij het dorp nog zo goed voorstellen EN: I can even now recall the village
NL: stel je voor! EN: just fancy!
NL: ik kan 't mij best voorstellen EN: I can well imagine it

Download de Android App
Download de IOS App