Vertaal
Naar andere talen: • betekenen > DEbetekenen > ESbetekenen > FR
Definities op Encyclo.nl: betekenen (13x)
Vertalingen betekenen NL>EN

betekenen

werkw.
Uitspraak:  [bəˈtekənə(n)]
Verbuigingen:  betekende (verl.tijd ) heeft betekend (volt.deelw.)

1) (met woorden) aanduiden of bedoelen - mean, signify, stand for
Wat betekent dat woord in het Chinees? - What does this word mean in Chinese?
Kanker betekent niet altijd het einde. - Cancer does not always lead to death.
uitdrukking Dat betekent weinig goeds.

2) een bepaalde waarde hebben - count, matter, amout to
Jouw liefde betekent heel veel voor me. - Your love means so much for me.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
betekenen (ww.)to mean ; to coming down ; to matter
betekenen assign ; imply ; signify ; to serve
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `betekenen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: beduiden
NL: betekend
NL: betekent
NL: inhouden
NL: vertegenwoordigen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: ieder die iets betekent EN: everybody who is anybody
NL: het heeft niets te betekenen EN: it's of no importance, never mind!, (van wond) it's nothing serious
NL: zij betekent niets voor hem EN: she means nothing to him
NL: het heeft niet veel te betekenen EN: it does not amount to (add up to) much, it's nothing much
NL: hij betekent nogal iets EN: he is a man of some importance
NL: dat betekent niet veel goeds EN: that forebodes little good, that is ominous
NL: weinig betekenend EN: unimportant, insignificant

Download de Android App
Download de IOS App