Vertaal
Naar andere talen: • sturen > DEsturen > ESsturen > FR
Definities op Encyclo.nl: sturen (9x)
Vertalingen sturen NL>EN

sturen

werkw.
Uitspraak:  [ˈstyrə(n)]
Verbuigingen:  stuurde (verl.tijd ) heeft gestuurd (volt.deelw.)

1) de richting van een voertuig bepalen met het stuur - drive, steer
Stuur jij of stuur ik? - Who drives? You or I?

2) (iets of iemand) ergens heen laten gaan - send, dispatch
doorsturen - send through
Ik stuur je morgen een brief met het voorstel. - I will send you a letter with the proposal tomorrow.
Kun je haar even naar de derde etage sturen? - Would you send her up to the third floor, please?

3) zorgen dat (iets) gaat zoals het moet - steer, guide, lead
een proces sturen en beheersen - to guide and maintain a process

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
sturen (ww.)to control ; to guide ; to send ; to drive ; to steer ; to be at wheel ; to send forward ; to direct
het sturenthe driving-wheels ; the steering-wheels
sturen to beam ; to direct ; drive,to ; open-loop control ; open-loop controlling ; to control ; transmit ; pilotage ; steering
Bronnen: Vlietstra; interglot; MWB; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages; SWOV onderzoek veiliger verkeer

Voorbeeldzinnen met `sturen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aan het stuur zitten
NL: doen toekomen
NL: laveren
NL: opsturen
NL: posten
NL: stuurraderen
NL: stuurwielen
NL: toezenden
NL: verzenden
NL: wegsturen

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; In het UK-Engels en het US-Engels worden verschillende woorden gebruikt.
In UK-Engels gebruikt men `car journey / drive`
In US-Engels gebruikt men `road trip`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: om iets sturen EN: send for s.th.

Download de Android App
Download de IOS App