Vertaal
Naar andere talen: • rust > DErust > ESrust > FR
Definities op Encyclo.nl: rust (22x)
Vertalingen rust NL>EN

rust

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [rʏst]

1) toestand zonder activiteit - calm, peace, quiet
in het klooster heerst een weldadige rust - salutary peace predominates in the monastery
uitdrukking iemand met rust laten
uitdrukking iets met rust laten

2) pauze tijdens een sportwedstrijd - break, pause
Bij de rust was het 2-0. - It was 2-0 at half time.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
rust (m) repose
de rustthe peace ; the silence ; the serenity ; the composure ; the peace of mind ; the inner calm ; the inner peace ; the tranquillity of mind ; the calmness ; the quietness ; the break ; the interval ; the intermission ; the rest-break ; the rest ; the quiet ; calm ; the tranquillity
rust peace and quiet ; quiescence ; pause ; recess ; mark ; space ; bosh area ; bodily rest ; rest and de-energised ; rest and de-energized ; rust ; rest-pause ; rest period ; bosh ; recovery ; RIP
Bronnen: Wakefield genealogy pages; interglot; mwb; MWB; Trueterm; Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `rust`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: gemoedsrust
NL: gerustheid
NL: kalmte
NL: rustigheid
NL: rustpauze
NL: rustpoos
NL: rusttijd
NL: sereniteit
NL: tijd
NL: verpozing

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: tranquillity
US-spelling: tranquility
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: rust geven EN: give a rest
NL: de rust handhaven EN: maintain the peace
NL: er heerste overal rust in het land EN: there was quiet throughout the country
NL: geen ogenblik rust hebben EN: have not a moment's peace
NL: rust noch duur hebben EN: have no peace nor rest
NL: hij herstelde de rust EN: he restored the peace
NL: de eeuwige rust ingaan EN: enter into one's rest
NL: rust nemen EN: take a rest
NL: rust roest EN: idleness rusts the mind
NL: op de plaats rust! EN: stand easy!
NL: in rust EN: at rest
NL: alles was in diepe rust EN: all was quiet
NL: met rust laten EN: leave alone, leave in peace
NL: zich ter ruste begeven EN: go to rest, retire for the night
NL: ter ruste leggen EN: lay to rest
NL: tot rust brengen EN: set at rest
NL: tot rust komen EN: settle down

Download de Android App
Download de IOS App