Vertaal
Naar andere talen: • missen > DEmissen > ESmissen > FR
Definities op Encyclo.nl: missen (9x)
Vertalingen missen NL>EN

missen

werkw.
Uitspraak:  [ˈmɪsə(n)]
Verbuigingen:  miste (verl.tijd ) heeft gemist (volt.deelw.)

1) het nare gevoel hebben dat je iets of iemand niet (meer) hebt - miss, think about
Ik mis mijn overleden vrouw nog iedere dag. - I still miss my deceased wife every day.
We telden ze na en we misten er één. - We counted them all, and there is one missing.

2) niet op tijd bereiken of niet raken - miss
de bus missen - miss the bus
Hij gooide een steen naar de hond, maar miste gelukkig. - He threw a stone at the dog, but fortunately missed it.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
missen (ww.)to miss ; to lose ; to be missing ; to be lost ; to be missed ; to overlook ; to lack ; to spare
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `missen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: iets mislopen
NL: kwijtraken
NL: misgaan
NL: mislopen
NL: niet raken
NL: ontberen
NL: ontbreken
NL: overslaan
NL: vermissen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: zijn uitwerking missen EN: be ineffective
NL: zijn woorden misten hun uitwerking niet EN: his words struck home, had a marked effect
NL: wij kunnen hem slecht missen EN: we can ill-spare him
NL: kun je het missen? EN: can you spare it?
NL: ik zal je missen EN: I'll miss you
NL: een les missen EN: lose a lesson
NL: je hebt niet veel gemist EN: you haven't missed much
NL: het schot miste EN: the shot went wide
NL: dat kan niet missen EN: that cannot fail
NL: er missen er tien EN: ten are missing

Download de Android App
Download de IOS App