Vertaal
Naar andere talen: • gewicht > DEgewicht > ESgewicht > FR
Definities op Encyclo.nl: gewicht (13x)
Vertalingen gewicht NL>EN

het gewicht

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [xəˈwɪxt]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) hoeveel iemand of iets weegt - weight, mass, contents
Het gewicht van de zak appels is 2 kilo. - The weight of the bag with apples is 2 kilos.

2) zwaar metalen voorwerp om je spierkracht te vergroten sport - weights
een gewicht van 50 kilo boven je hoofd tillen - lift 50 kilo weights above your head
gewichtheffer - weightlifter

3) belang - weight, worth
Die kwestie heeft zoveel gewicht dat de minister erbij betrokken wordt. - This issue is so important that the minister pays attention to it.
uitdrukking gewicht hechten aan (iets)
uitdrukking een man van gewicht

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het gewichtthe heft ; the weight
gewicht significance ; weighting ; weighting factor ; aplomb ; self-assurance ; concern ; load ; Wt (Afkorting) ; weight ; operating weight
Bronnen: Wikipedia; Wakefield genealogy pages; Vlietstra; Annex31; Download IATE, European Union, 2017.; MWB

Voorbeeldzinnen met `gewicht`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aantal kilogrammen
NL: belang
NL: druk
NL: gram
NL: nadruk
NL: optillen
NL: waarde
NL: zwaargewicht
NL: zwaarte
NL: zwaartepunt

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: soortelijk gewicht EN: specific gravity
NL: weer op zijn gewicht komen EN: recover one's lost weight
NL: man van gewicht EN: man of importance
NL: gewicht hechten aan EN: attach importance to
NL: gewicht heffen EN: put the weight
NL: dat legt geen gewicht in de schaal EN: that carries no weight / makes no significant difference
NL: zijn volle gewicht in de schaal werpen EN: go for (something) / do all you can

Download de Android App
Download de IOS App