Vertaal
Naar andere talen: • garantie > DEgarantie > ESgarantie > FR
Definities op Encyclo.nl: Garantie (21x)
Vertalingen garantie NL>EN

de garantie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [xaˈrɑn(t)si]
Verbuigingen:  -s (meerv.)

1) verzekering dat iets goed is of werkt - guarantee, assurance
een garantieperiode van 5 jaar - a 5 year long warranty
onder de garantie vallen - have a warranty
uitdrukking garantie geven op een reparatie

2) zekerheid - guarantee
Hij regelt het in ieder geval, die garantie heb je. - He is going to arrange it, that much you know.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de garantie (v) the lot ; the bond ; the premises ; the pledge ; the security ; the warranty ; the guarantee ; the edifice ; the surety ; the free service ; the guarantee certificate
garantie guarantee (security contexts) ; suretyship ; warrant
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `garantie`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: belofte
NL: borg
NL: cautie
NL: garantiebewijs
NL: gratis service
NL: obligo
NL: onderpand
NL: pand
NL: vrijwaring
NL: waarborgDownload de Android App
Download de IOS App