Vertaal
Naar andere talen: • erg > DEerg > ESerg > FR
Definities op Encyclo.nl: Erg (18x)
Vertalingen erg NL>EN

I erg

bijv.naamw.
Uitspraak:  [ɛrx]

1) vervelend - terrible, awful, worst
Wat erg dat je broer een ongeluk heeft gehad. - How terrible that your brother had an accident.
in het ergste geval - in the worst case (scenario)
zich op het ergste voorbereiden - prepare for the worst

2) heel veel, zeer - serious, critical
erge keelpijn hebben - have some serious throat ache


II erg

bijwoord
Uitspraak:  [ɛrx]

zeer, in grote mate - exceedingly, awfully, terrribly
erg aardig - awfully nice
zich erg bezeren - hurt (oneself) badly


III het erg

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ɛrx]

deel van de uitdrukking:
uitdrukking ergens geen erg in hebben

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
erg severe ; fierce ; violent ; strong ; intense ; rather ; very ; highly ; grave ; critical ; serious ; worrying ; poor ; terrible ; miserable ; abominable ; meagre ; paltry
Erg (Afkorting) erg (Afkorting) ; unit of work(energy)
erg bad ; erg ; important ; quite ; very much
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Trueterm; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `erg`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: armzalig
NL: bar
NL: begerig
NL: behoorlijk
NL: behoorlijke
NL: betreurenswaardig
NL: bont
NL: buitengewoon
NL: deerniswekkend
NL: ellendig

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: meagre
US-spelling: meager
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: vind je het erg als ik ga? EN: do you mind me going?
NL: een misdaad is iets heel ergs EN: a crime is s.th. very serious
NL: er is nog niets ergs gebeurd EN: there are no bones broken

Download de Android App
Download de IOS App