Vertaal
Naar andere talen: • behandeling > DEbehandeling > ESbehandeling > FR
Definities op Encyclo.nl: behandeling (5x)
Vertalingen behandeling NL>EN

de behandeling

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈhɑndəlɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) medische verzorging - care, treatment, aid
homeopathische behandeling - homeopathic treatment

2) de keer dat je ergens over spreekt of schrijft - discussion, treatment
de behandeling van hoofdstuk twee - discussion of chapter 2

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de behandeling (v) the application ; the use ; the exertion ; the treatment ; the handling ; the therapy
behandeling handling ; Management ; waste management ; curative care ; remedial treatment ; discharge ; conditioning ; processing ; treatment
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `behandeling`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanwending
NL: afhandeling
NL: bejegening
NL: beschrijving
NL: beurt
NL: gebruik
NL: hantering
NL: therapie
NL: treatment
NL: verzorging

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: slechte behandeling EN: ill usage
NL: het wetsontwerp is in behandeling EN: the bill is under discussion
NL: een motie in behandeling brengen EN: open the discussion on a motion
NL: in behandeling komen EN: (van rechtszaak) come on for trial EN: (van wetsontwerp, enz.), come up for discussion
NL: in behandeling nemen EN: (verzoek, enz.) consider
NL: zich onder behandeling stellen van EN: place o.s. under the treatment of

Download de Android App
Download de IOS App