Vertaal
Naar andere talen: • praktijk > ENpraktijk > ESpraktijk > FR
Definities op Encyclo.nl: Praktijk (10x)
Vertalingen praktijk NL>DE

praktijk

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [prɑkˈtɛik]
Verbuigingen:  praktijken (meerv.)

1) zoals de werkelijkheid zich voordoet - Praxis (die ~)
Verbuigingen:  g.mv. (meerv.)
Op papier ziet het er allemaal prachtig uit, maar in de praktijk valt het nogal tegen. - Auf dem Papier sieht es alles toll aus, aber in der Praxis enttäuscht es ziemlich.
idealen in de praktijk brengen door in een ontwikkelingsland vrijwilligerswerk te gaan doen - Ideale dadurch in die Praxis umsetzen, dass man ehrenamtliche Hilfe in einem Entwicklungsland leistet

2) bedrijf van iemand in een vrij beroep - Praxis (die ~)
dokterspraktijk - Arztpraxis

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de praktijkdie Praxis ; die Erfahrung ; die Routine ; die Geübtheit ; die Arztpraxis ; die Praktik
Bronnen: interglot; Wiktionary

Voorbeeldzinnen met `praktijk`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: advocatenpraktijk
NL: artsenpraktijk
NL: clientèle
NL: ervaring
NL: gebruik
NL: praxis
NL: routine
NL: streek

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: praktijk v.d handel DE: Handelspraxis
NL: (iets) in praktijk brengen DE: praktisch anwenden, in Anwendung bringen
NL: kwade praktijken DE: (böse) Praktiken, Intrigen, Machenschaften, Kniffe (Mz)
NL: een eind maken aan iemands praktijken DE: einem das Handwerk legen

Download de Android App
Download de IOS App