Vertaal
Naar andere talen: • ervaring > ENervaring > EServaring > FR
Definities op Encyclo.nl: ervaring (8x)
Vertalingen ervaring NL>DE

de ervaring

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɛrˈvariŋ]
Verbuigingen:  ervaringen (meerv.)

wat je weet omdat je het zelf hebt meegemaakt of gedaan - Erfahrung (die ~), Erlebnis (das ~)
ervaring opdoen - Erfahrungen sammeln
door ervaring wijs geworden - durch Erfahrung klug geworden
spreken uit ervaring - aus Erfahrung sprechen
uitdrukking uit ervaring

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de ervaring (v) die Praxis ; die Erfahrung ; die Routine ; die Geübtheit ; das Erlebnis
ervaring Abenteuer
Bronnen: interglot; Omegawiki.org

Voorbeeldzinnen met `ervaring`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: belevenis
NL: meemaken van een gebeurtenis
NL: oefening
NL: ondervinding
NL: praktijk
NL: routine

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: bij ervaring (kennen) DE: aus Erfahrung

Download de Android App
Download de IOS App