Vertaal
Naar andere talen: • nakijken > ENnakijken > ESnakijken > FR
Definities op Encyclo.nl: Nakijken (5x)
Vertalingen nakijken NL>DE

nakijken

werkw.
Uitspraak:  [ˈnakɛjkə(n)]
Verbuigingen:  keek na (verl.tijd ) heeft nagekeken (volt.deelw.)

1) kijken naar iemand die weggaat - nachsehen
de auto nakijken tot hij de hoek om gaat - dem Auto nachsehen, bis es um die Ecke fährt
uitdrukking het nakijken hebben

2) beoordelen of iets goed is gedaan - nachsehen , nachschauen
examens nakijken - Prüfungsarbeiten nachsehen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
nakijken (ww.) testen (ww.) ; überprüfen (ww.) ; kontrollieren (ww.) ; nachprüfen (ww.) ; nachschauen (ww.) ; nachsehen (ww.) ; sich kümmern um (ww.)
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `nakijken`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: checken
NL: controleren
NL: correctie
NL: nagaan
NL: nastaren
NL: nazien

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: iets nakijken DE: (controleren) etwas nachsehen, (doorkijken) durchsehen
NL: (iets in een boek) nakijken DE: nachsehen, nachschlagen
NL: (de boeken, rekeningen) nakijken DE: durchsehen, prüfen, nachsehen
NL: drukproeven nakijken DE: Korrekturen lesen
NL: het huiswerk nakijken DE: die Schulaufgaben nachsehen, nachprüfen
NL: (een les nog eens) nakijken DE: durchnehmen, durchsehen, nachsehen
NL: (een machine) nakijken DE: nachsehen, (grondig, reviseren) überholen
NL: (thema's) nakijken DE: korrigieren
NL: ik zal eens nakijken (of ...) DE: ich will mal nachschauen
NL: bij het nakijken (v.d. boeken) DE: bei Durchsicht

Download de Android App
Download de IOS App