Vertaal
Naar andere talen: • remettre > DEremettre > ENremettre > ES
Definities in het Frans: remettre (1x)
Vertalingen remettre FR>NL
[ʀəmɛtʀ]

1 replacer dans le même lieu - weer op zijn plaats zetten

  'remettre ··· au réfrigérateur'
  iets weer in de koelkast zetten


2 mettre de nouveau sur soi - weer aandoen

  'remettre son chapeau'
  zijn hoed weer opzetten


3 mettre comme cela était avant - weer (op zijn plaats) zetten

  'remettre ··· droit'
  iets weer recht zetten

  'remettre une pièce en ordre'
  een kamer weer opruimen

  'remettre ··· en liberté'
  iemand weer in vrijheid stellen


4 mettre en plus - meer toevoegen

  'remettre du sel dans un plat'
  meer zout toevoegen aan een gerecht


5 donner - overhandigen

  'remettre une lettre à ··· '
  iemand een brief overhandigen

  'remettre sa démission'
  zijn ontslag indienen


6 reporter à plus tard - uitstellen

  'remettre son départ au lendemain'
  zijn vertrek tot de volgende dag uitstellen


7   remettre ··· en question
discuter de nouveau de ··· - iets opnieuw ter sprake brengen

  'remettre une décision en question'
  een besluit opnieuw aan de orde stellen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
remettre (ww.) herleggen (ww.) ; geven (ww.) ; aangeven (ww.) ; afgeven (ww.) ; overhandigen (ww.) ; overgeven (ww.) ; aanreiken (ww.) ; toesteken (ww.) ; verstrekken (ww.) ; verlenen (ww.) ; schenken (ww.) ; verdelen (ww.) ; uitreiken (ww.) ; distribueren (ww.) ; ronddelen (ww.) ; vervangen (ww.) ; vernieuwen (ww.) ; verwisselen (ww.) ; aflossen (ww.) ; remplaceren (ww.) ; zenden (ww.) ; versturen (ww.) ; doorgeven (ww.) ; verder reiken (ww.) ; inleveren (ww.) ; terugbezorgen (ww.) ; terugbrengen (ww.) ; teruggeven (ww.) ; retourneren (ww.) ; terugzenden (ww.) ; overleveren (ww.) ; restitueren (ww.) ; terugzetten (ww.) ; terugplaatsen (ww.) ; terugleggen (ww.) ; bijvullen (ww.) ; bijtanken (ww.) ; bijschenken (ww.) ; verdagen (ww.) ; toekennen (ww.)
remettre brengen ; uitbrengen ; weer zetten ; zetten
Bronnen: Wikipedia; interglot; ICT-Woordenboek; Trueterm

Voorbeeldzinnen met `remettre`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: abandonner
FR: concilier
FR: confier
FR: déférer
FR: déposer
FR: donner
FR: guérir
FR: laisser
FR: mettre
FR: raccommoderDownload de Android App
Download de IOS App