Vertaal
Naar andere talen: • mettre > DEmettre > ENmettre > ES
Vertalingen mettre FR>NL
[mɛtʀ]

1 placer à un endroit - zetten - plaatsen

  'mettre son siège à l'ombre'
  zijn/haar stoel in de schaduw zetten

  'mettre ses affaires dans un sac'
  zijn spullen in een tas doen/stoppen

  mettre à part - apart zetten

  mettre de coté - opzij zetten


2 ajouter - doen - toevoegen

  'mettre du sel dans un plat'
  zout op een gerecht doen/strooien


3 placer sur soi ou sur ··· d'autre - aandoen

  'mettre son manteau'
  zijn jas aandoen


4 passer du temps - gebruiken - nodig hebben

  'mettre une heure à faire ··· '
  een uur nodig hebben om iets te doen


5   mettre du temps à faire ···
consacrer du temps à faire ··· - tijd nodig hebben om iets te doen


6 faire fonctionner un appareil - aandoen - aanzetten

  'mettre la radio'
  de radio aanzetten

  'mettre le chauffage'
  de verwarming aanzetten/aandoen


7 faire changer d'état ou de situation - maken

  'mettre ··· en colère'
  iemand kwaad maken

  'mettre ··· mal à l'aise'
  maken dat iemand zich niet op zijn gemak voelt

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
mettre (ww.) doen (ww.) ; stellen (ww.) ; leggen (ww.) ; bevestigen (ww.) ; vastleggen (ww.) ; verzekeren (ww.) ; verbinden (ww.) ; vastmaken (ww.) ; vastzetten (ww.) ; vastbinden (ww.) ; plaatsen (ww.) ; neerleggen (ww.) ; neerzetten (ww.) ; deponeren (ww.) ; stationeren (ww.) ; vervangen (ww.) ; wegleggen (ww.) ; substitueren (ww.) ; aanbrengen (ww.) ; aanleggen (ww.) ; installeren (ww.) ; monteren en aansluiten (ww.) ; bijzetten (ww.) ; posten (ww.) ; posteren (ww.) ; veroorzaken (ww.) ; aandoen (ww.) ; aanrichten (ww.) ; aanstichten (ww.) ; aantrekken (ww.) ; aankleden (ww.) ; dichttrekken (ww.) ; onderuit halen (ww.) ; bedienen (ww.) ; opdienen (ww.) ; voorzetten (ww.) ; zetten (ww.) ; opdissen (ww.) ; aan tafel bedienen (ww.) ; voordoen (ww.) ; voorbinden (ww.) ; iets neerleggen (ww.) ; neervlijen (ww.) ; omdoen (ww.)
mettre stoppen ; maken ; nemen
Bronnen: Wikipedia; interglot; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `mettre`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: ficeler
FR: relever
FR: réparer
FR: replacer
FR: rétablir

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: mettre bas NL: neerleggen, afnemen (un chapeau), jongen
FR: mettre en bouteille(s) NL: bottelen
FR: mettre les bouts, les bâtons NL: (pop.) vertrekken
FR: mettre de côté NL: opzij leggen, sparen
FR: mettre des coups NL: klappen uitdelen
FR: mettre quelqu'un. dedans NL: iemand erin laten vliegen
FR: mettre dehors, mettre à  la porte NL: de deur uitzetten
FR: mettre en doute NL: in twijfel trekken
FR: mettre à  l'école NL: op school doen
FR: mettre à  l'épreuve NL: op de proef stellen
FR: mettre à  la terre NL: aarden
FR: mettre le feu à  NL: in brand steken
FR: mettre fin à  NL: een eind maken aan
FR: mettre en joue NL: aanleggen (van geweer etc.)
FR: mettre la dernière main à  un travail NL: de laatste hand aan een werk leggen
FR: mettre la main à  la plume NL: de pen opnemen
FR: mettre au net NL: in het net schrijven
FR: mettre en peine NL: ongerust maken
FR: mettre en pièces NL: verbrijzelen
FR: mettre sur pied NL: op de been brengen, tot stand brengen
FR: mettre en prison NL: in de gevangenis zetten
FR: mettre à  sec NL: droogleggen

Download de Android App
Download de IOS App