Vertaal
Naar andere talen: • fin > DEfin > ENfin > ES
Definities in het Frans: Fin (3x)
Definities in het Nederlands: fin (7x)
Vertalingen fin FR>NL
[fɛ̃]

1 moment ou endroit où ··· se termine - eind(e)

  'à la fin du mois'
  aan het eind(e) van de maand

  'lire un livre jusqu'à la fin'
  een boek uitlezen

  'partir fin juin'
  eind juni weggaan


2 arrêt de ··· - einde

  'la fin d'une histoire d'amour'
  het einde van een liefdesgeschiedenis

  mettre fin à ···
   (= arrêter, faire cesser ··· ) - een eind(e) maken aan

  'mettre fin à la violence'
  een eind(e) maken aan het geweld

  sans fin
   (= sans cesse) - eindeloos

  'parler sans fin'
  eindeloos kletsen


3 ce que l'on veut faire - doel

  'parvenir à ses fins'
  zijn doel bereiken
[fɛ̃]

1 très petit, très mince - fijn - dun

  'du sable fin'
  fijn zand

  'des cheveux fins'
  dun haar

  'une pointe fine'
  een dunne/fijne punt


2 délicat - fijn

  'avoir les traits fins'
  fijne trekken hebben


3 très sensible - fijn

  'avoir l'oreille fine'
  een fijn/scherp gehoor hebben


4 intelligent - slim

  'une remarque fine'
  een slimme opmerking


5 de très grande qualité - fijn - kwaliteits-

  'des vins fins'
  kwaliteitswijnen
[fɛ̃]


1 en petits morceaux - fijn

  'couper fin'
  fijnsnijden

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
fin (znw.)het end ; het slot ; de sluiting (v) ; het eindpunt ; de finishlijn ; de finale ; de ontknoping (v) ; de slotbeschouwing (v) ; het sluitstuk ; het slotstuk
fin (ww.) eindigen (ww.) ; ophouden (ww.) ; staken (ww.) ; kappen (ww.) ; afhaken (ww.) ; uitscheiden (ww.)
fin (v) het einde ; de beëindiging (v) ; de meet (v) ; de finish (m) ; de eindstreep (v) ; de conclusie (v) ; het uiteinde
la finhet eind ; doeleind
fin fijn ; dun ; rank ; slank ; tenger ; fijngebouwd ; subtiel ; slim ; gevat ; uitgeslapen ; scherpzinnig ; scherp ; schrander ; snedig ; elegant ; sierlijk ; gracieus ; fijngevoelig ; fijnzinnig ; teergevoelig ; teerbesnaard ; fel ; hanig ; vinnig ; pinnig ; snibbig ; vlijmend ; bijdehand ; raak ; adrem ; link ; sluw ; geslepen ; listig ; geraffineerd ; slinks ; doortrapt ; leep ; arglistig ; lichtgebouwd ; kwetsend ; grievend ; krenkend ; laatste opvoering ; gewiekst ; gehaaid ; delicaat ; fijn van smaak ; fijngebouwd ; vrijgeven ; verfijnd ; END (Afkorting) ; blank ; gelouterd
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `fin`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: aboutissement
FR: acéré
FR: aigu
FR: aminci
FR: beau
FR: bout
FR: but
FR: conclusion
FR: délicat
FR: dénouement

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: à  la fin NL: eindelijk, ten slotte
FR: en fin de compte NL: per slot van rekening
FR: la fin couronne l'oeuvre NL: (spr.w) eind goed, al goed
FR: faire une fin NL: zijn leven veranderen, een geregeld leven gaan leiden, gaan trouwen
FR: faire une bonne fin NL: goed afsterven
FR: fin juin NL: ultimo juni
FR: fins de série NL: restanten
FR: mener à  bonne fin NL: afmaken
FR: mettre fin à  NL: een eind maken aan
FR: prendre fin NL: eindigen
FR: tirer à  sa fin NL: ten einde lopen
FR: toucher à  sa fin NL: op sterven liggen
FR: arriver, en venir à  ses fins NL: zijn doel bereiken
FR: à  cette fin NL: daarom
FR: la fin justifie les moyens NL: het doel heiligt de middelen
FR: les fins dernières, les quatre fins de l'homme NL: de vier uitersten
FR: le fin du fin NL: het allerfijnste

Download de Android App
Download de IOS App