Vertaal
Naar andere talen: • bilan > DEbilan > ENbilan > ES
Definities in het Frans: bilan (13x)
Definities in het Nederlands: BiLAN (6x)
Vertalingen bilan FR>NL
[bilɑ̃]

1 résultat - balans

  'faire le bilan d'une expérience'
  de balans opmaken van een experiment


2 compte - eindresultaat

  'le bilan d'une catastrophe'
  het dodental van een ramp


3   déposer le bilan
faire faillite - zijn faillissement aanvragen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
bilan (m) de conclusie (v) ; de slotbeschouwing (v) ; de gevolgtrekking (v) ; de slotsom ; eindsom (znw.) ; de balans ; jaarafsluiting (znw.) ; de handelsbalans
bilan evenwicht ; balans ; financiële balans
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `bilan`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: balance
FR: check-up
FR: conclusion
FR: conséquences
FR: état
FR: faillite
FR: inventaire
FR: liquidation
FR: point
FR: résultats

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: déposer son bilan NL: zich failliet laten verklaren
FR: dresser le bilan NL: de balans opmaken

Download de Android App
Download de IOS App