Vertaal
Naar andere talen: • filtrer > DEfiltrer > ESfiltrer > NL
Definities in het Frans: Filtrer (9x)
Vertalingen filtrer FR>EN
filtrer (ww.)to ooze away ; to filter ; to leak through ; to percolate ; to seep away ; to filter out ; to filter through ; to seep through ; to sieve
filtrer filter ; strain
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `filtrer`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: clarifier
FR: couler
FR: épurer
FR: passer
FR: purifier
FR: tamiser
FR: trier
FR: vérifier

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: philtre
US-spelling: filter


Download de Android App
Download de IOS App